אתר הכנסת

www.knesset.gov.il

משרד ראש הממשלה

http://www.pmo.gov.il/pmo

משרד המשפטים

http://www.justice.gov.il/mojheb

משרד החוץ

http://www.mfa.gov.il/MFAheb

משרד הביטחון

http://www.mod.gov.il

משרד החינוך

http://cms.education.gov.il

משרד החקלאות

http://www.moag.gov.il/agri

משרד האוצר

http://www.mof.gov.il/Pages/default.aspx

משרד הבינוי והשיכון

http://www.moch.gov.il/moch

משרד המדע והטכנולוגיה

http://www.most.gov.il

משרד התרבות והספורט

http://www.mcs.gov.il

משרד הפנים

http://www.moin.gov.il

משרד התחבורה

http://www.mot.gov.il/wps/portal/Default.jsp

משרד התיירות

http://www.tourism.gov.il/Govheb

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

www.moital.gov.il

משרד התשתיות

http://www.mni.gov.il/mni/he-il

המשרד לקליטת עליה

http://www.moia.gov.il/Moia_he

המשרד להגנת הסביבה

http://www.environment.gov.il/bin/en.jsp?enPage=HomePage

משרד הבריאות

http://www.health.gov.il

משרד הדתות

http://www.dat.gov.il

משרד התקשורת

http://www.moc.gov.il/8-he/MOC.aspxעמוד הבית| אודות| תחומי עיסוק| תובענות ייצוגיות| חדשות ופרסומים| קישורים| צור קשר| תנאי שימוש באתר| English
מרכז: רחוב י.ד. ברקוביץ 4, (בניין המוזיאון) תל אביב, מיקוד 64238 ת"ד 33111, טלפון: 03-7161670 פקסימיליה: 03-6969667
צפון: רחוב פיקדון 1,חיפה, מיקוד 31000, ת"ד 502 טלפון ראשי (רב קווי) 04-8530540 פקסימיליה: 04-8530555
Built by B-Com