דיני הבנקאות והביטוח מתאפניים ברגולציה עניפה (לרבות במסגרת חוקים, תקנות, כללים, הנחיות וחוזרים)  וגופים רגולטורים פעילים (המפקח על הבנקים והמפקח על הביטוח) מייחדים תחומים משפטיים אלה. המשרד קנה התמחות והכרות עם הרגולציה העניפה בתחום דיני הבנקאות והביטוח ומייצג בתובענות ובהליכים משפטיים אחרים כנגד תאגידיים, מוסדות פיננסיים, חברות ביטוח ועוד, לרבות תובענות ייצוגיות עקרוניות בתחומים אלה. 

בתחום דיני הבנקאות ייצג המשרד וקנה ניסיון רב בייצוג חייבים וערבים מול תאגידים בנקאיים, לרבות במסגרת תיקים המתנהלים בסדר דין מקוצר, הליכי הוצאה לפועל, הסדרי חוב, פשיטות רגל, התנגדות לביצוע שטרות, מימוש משכונות ועוד.

בתחום דיני הביטוח ייצג המשרד וקנה ניסיון רב בייצוג תובעים מכוח פוליסות ביטוח חיים, תאונות אישיות, ביטוח סיעוד, ביטוח רכוש ועוד.  

כן מייצג המשרד תאגידים וסוכני ביטוח, יועצים ומשווקים פיננסיים במחלוקות והליכים משפטיים כנגד חברות ביטוח, לרבות בעניין התחשבנות בגין עמלות, הפרות הסכמי עבודה ועוד.  

    עמוד הבית| אודות| תחומי עיסוק| תובענות ייצוגיות| חדשות ופרסומים| קישורים| צור קשר| תנאי שימוש באתר| English
מרכז: רחוב י.ד. ברקוביץ 4, (בניין המוזיאון) תל אביב, מיקוד 64238 ת"ד 33111, טלפון: 03-7161670 פקסימיליה: 03-6969667
צפון: רחוב פיקדון 1,חיפה, מיקוד 31000, ת"ד 502 טלפון ראשי (רב קווי) 04-8530540 פקסימיליה: 04-8530555
Built by B-Com