* התשובה תוצג בלחיצה על השאלה.

מהי תובענה ייצוגית, ולשם מה נועד כלי דיוני זה?
מהם הנושאים בהם ניתן להגיש תובענה ייצוגית?
האם לצורך הגשת תובענה ייצוגית נדרש מספר רב של תובעים?
האם נדרש מהתובע לזהות את חברי הקבוצה?
האם חברה יכולה לשמש כתובעת ייצוגית?
כיצד בא התובע הנציג על שכרו?
מי נושא בשכר טרחת עורכי הדין?


עמוד הבית| אודות| תחומי עיסוק| תובענות ייצוגיות| חדשות ופרסומים| קישורים| צור קשר| תנאי שימוש באתר| English
מרכז: רחוב י.ד. ברקוביץ 4, (בניין המוזיאון) תל אביב, מיקוד 64238 ת"ד 33111, טלפון: 03-7161670 פקסימיליה: 03-6969667
צפון: רחוב פיקדון 1,חיפה, מיקוד 31000, ת"ד 502 טלפון ראשי (רב קווי) 04-8530540 פקסימיליה: 04-8530555
Built by B-Com