10/02/16 - הסכם פשרה בתביעה ייצוגית נגד קשת אגרות חוב בע"מ וחב' נוספות

כב' השופט אליהו בכר מבית המשפט המחוזי בתל אביב הורה על פרסום לציבור אודות הסכם פשרה שהוגש בתביעה ייצוגית שהוגשה ע"י משרדנו. התביעה הייצוגית הוגשה כנגד חברת קשת אגרות חוב ואחרים בגין אי גילוי אודות אירועים מהותיים אשר סימנו את הידרדרות חברת ליהמן ברדרס וכן אי נקיטת פעולות שהיה בהן כדי לבטל ו/או לצמצם את חשיפת המשקיעים לקריסת ליהמן ברדרס.

עמוד הבית| אודות| תחומי עיסוק| תובענות ייצוגיות| חדשות ופרסומים| קישורים| צור קשר| תנאי שימוש באתר| English
מרכז: רחוב י.ד. ברקוביץ 4, (בניין המוזיאון) תל אביב, מיקוד 64238 ת"ד 33111, טלפון: 03-7161670 פקסימיליה: 03-6969667
צפון: רחוב פיקדון 1,חיפה, מיקוד 31000, ת"ד 502 טלפון ראשי (רב קווי) 04-8530540 פקסימיליה: 04-8530555
Built by B-Com