16/05/16 - פסק דין בתביעה ייצוגית נגד קשת אגרות חוב ואח'

ביום 16/05/2016 ניתן פסק דין במסגרתו אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כבוד השופט אליהו בכר) הסדר פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה על ידי משרדנו כנגד חברת קשת אגרות חוב ואח' בעניין הפרת חובת הזהירות ו/או הנאמנות ו/או הגילוי החלות עליהם בנוגע לאג"ח מובנות בנות 1 ₪ ע.נ. שהנפיקה חב' קשת אגרות חוב בע"מ כאשר שטרי ההתחייבות שגיבו את האג"ח הונפקו על ידי ליהמן גרמניה אשר פתחה בהליכי פשיטת רגל ביום 15.9.2008, כאשר הנתבעות לא דיווחו למחזיקי האג"ח על אירועים שונים בליהמן אחזקות אשר הצביעו על עליה בסיכון לו חשופים מחזיקי האג"ח. במסגרת הסדר הפשרה הוסכם כי כי מבלי להודות באיזו מהטענות שהועלו בתובענה ו/או בבקשה ישלמו המשיבים פיצוי כולל בסך של 7,581,860 ₪. כמו כן, נפסק גמול מיוחד לתובעים הייצוגיים בסך של 235,950 ₪ ושכ"ט בשיעור של 1,573,000 ₪ בתוספת מע"מ

עמוד הבית| אודות| תחומי עיסוק| תובענות ייצוגיות| חדשות ופרסומים| קישורים| צור קשר| תנאי שימוש באתר| English
מרכז: רחוב י.ד. ברקוביץ 4, (בניין המוזיאון) תל אביב, מיקוד 64238 ת"ד 33111, טלפון: 03-7161670 פקסימיליה: 03-6969667
צפון: רחוב פיקדון 1,חיפה, מיקוד 31000, ת"ד 502 טלפון ראשי (רב קווי) 04-8530540 פקסימיליה: 04-8530555
Built by B-Com