11/07/16 - אושרה הגשת תביעה ייצוגית כנגד דירקטוריון חברת קמור

ביום 11/07/2016 אישר ביהמ"ש המחוזי בתל אביב (המחלקה הכלכלית - כב' השופטת רות רונן) את הבקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה כנגד דירקטוריון חברת קמור. לטענת המבקש ביום 30.10.2012 לא פרעה החברה את תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב של סדרה ח' בה. זאת, בניגוד להצהרות קודמות ומרגיעות של הדירקטוריון לפיהן "אין חשש סביר כי במהלך תקופת תזרים המזומנים (שנתיים ממועד הדיווח) לא תעמוד החברה בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד פירעונן". ביהמ"ש הכלכלי קבע, כי הצהרות הנתבעים (הדירקטורים) לא שיקפו את המציאות וכי בניגוד להצהרותיהם התקיים חשש סביר לאי עמידה בהתחייבויות ולאי פירעון חובות. ביהמ"ש קבע את הקבוצה הייצוגית ככל מי שהחזיק באגרות החוב מסוג ו' וח' של החברה ביום 17.10.2012 למעט המשיבים וכן חייב את המשיבים בהוצאות.

עמוד הבית| אודות| תחומי עיסוק| תובענות ייצוגיות| חדשות ופרסומים| קישורים| צור קשר| תנאי שימוש באתר| English
מרכז: רחוב י.ד. ברקוביץ 4, (בניין המוזיאון) תל אביב, מיקוד 64238 ת"ד 33111, טלפון: 03-7161670 פקסימיליה: 03-6969667
צפון: רחוב פיקדון 1,חיפה, מיקוד 31000, ת"ד 502 טלפון ראשי (רב קווי) 04-8530540 פקסימיליה: 04-8530555
Built by B-Com