25/07/16 - בית המשפט העליון דחה ערעור כלפי דירקטורים שיוצגו על ידי משרדנו

ביום 25/7/2016 דחה כבוד בית המשפט העליון ערעור שהופנה כנגד דירקטורים ומנהלים שיוצגו על ידי משרדנו. לאחר שבית המשפט המחוזי בחיפה דחה תביעה כנגד נושאי המשרה בסך של 2.6 מיליוני ₪ בעניין התנהלות מכללת איסט לונדון קבע גם בית המשפט העליון כי הדירקטורים לא הפרו את החובות המוטלות עליהם לרבות חובת הזהירות, דחה את הערעור וחייב את המערערת בהוצאות.

עמוד הבית| אודות| תחומי עיסוק| תובענות ייצוגיות| חדשות ופרסומים| קישורים| צור קשר| תנאי שימוש באתר| English
מרכז: רחוב י.ד. ברקוביץ 4, (בניין המוזיאון) תל אביב, מיקוד 64238 ת"ד 33111, טלפון: 03-7161670 פקסימיליה: 03-6969667
צפון: רחוב פיקדון 1,חיפה, מיקוד 31000, ת"ד 502 טלפון ראשי (רב קווי) 04-8530540 פקסימיליה: 04-8530555
Built by B-Com