03/12/13 - פס"ד בתביעה ייצוגית כנגד חברת פלאפון
ביום 2/12/2013 אישר ביהמ"ש המחוזי, מחוז מרכז (כב' השופטת א' שטמר) הסדר פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה באמצעות משרדנו כנגד חברת פלאפון בשל חיוב עבור שימוש במכשיר נוסף ("סולודו"). בהתאם להסדר הפשרה צפויים חברי הקבוצה הרלוונטית לקבל 66% מהסכומים שנגבו מהם כאשר סך הפיצוי לקבוצה מוערך בסכום של כ-1.6 מיליון ש"ח לפחות. הגמול המיוחד לתובע הייצוגי יעמוד על סך של 3% מסכום הפיצוי לקבוצה ושכ"ט לעו"ד יעמוד על סך של 15% מסכום הפיצוי לקבוצה

 
08/07/13 - פס"ד בתביעה ייצוגית כנגד קיו.איי.אס ישראל בע"מ
בית הדין הארצי לעבודה אישר ביום 8/7/2013 הסכם פשרה מתוקן בתביעה ייצוגית שהוגשה ע"י משרדנו כנגד חברת קיו.איי.אס ישראל בע"מ בגין אי תשלום דמי חג כדין לעובדי החברה במשך שנים. בהתאם להסכם הפשרה תפצה החברה את העובדים חברי הקבוצה בגין אי תשלום דמי החג בעבר (עפ"י הוראות הסכם הפשרה המתוקן) וכן התחייבה החברה מכאן ולהבא לשלם דמי חג לעובדיה."

 
23/05/13 - הסכם פשרה בתביעה נגד חברת פלאפון
ביהמ"ש המחוזי, מחוז מרכז (כב' השופטת שטמר) הורה על פרסום הסכם פשרה שהושג בתביעה ייצוגית שהוגשה ע"י משרדנו כנגד חברת פלאפון בעניין חיוב קבוע שגבתה החברה בגין שירות סולו-דו (מכשיר המותקן ברכב על אותו קו).

 
02/01/13 - פסק דין בתביעה ייצוגית נגד כלל מימון אשראי צרכני
ביום 02/01/2013 אישר ביהמ"ש המחוזי בתל אביב (כב' השופט י' ענבר) פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה ע"י משרדנו כנגד חברת כלל מימון אשראי צרכני בע"מ. בהתאם לפשרה יוחזרו לחברי הקבוצה 70% מהסכום שנגבה ביתר, כאשר סכום זה עומד עד ליום 1/12/11, על סך של 826,000 ₪ כמו כן התחייבה חברת כלל מימון לחדול מלעדכן את העמלות החודשיות הנגבות מהלווים במהלך ההתקשרות.

 
12/12/12 - אושרה הגשת תביעה נגזרת בשם אילקס מדיקל נגד בעל השליטה ד”ר משה בן שאול
ביום 12/12/2012 אישר ביהמ"ש הכלכלי (כב' השופטת רות רונן) תביעה נגזרת שהגיש משרדנו כנגד מנכ"ל החברה מר משה בן שאול בגין משיכת שכר בסך של 33 מיליון ש"ח.

 
26/11/12 - דחיית תביעה של חברה כנגד דירקטורים ומנהלים שלה
ביום 26/11/2012 דחה ביהמ"ש המחוזי בחיפה (כב' השופט ע' זרנקין) תביעה של חברה כנגד דירקטורים ומנהלים שלה לשעבר שיוצגו ע"י משרדנו על סך של 2.6 מיליון ש"ח בגין הפרת חובות זהירות, מימון דק וחתימה על הסכם רשלני.

 
22/11/12 - דחיית תביעה של עובדת בגין טענות לפיטורים שלא כדין
ביום 22/11/2012 דחה בית הדין לעבודה באופן כמעט מלא תביעה על סך של למעלה מ-200,000 ש"ח כנגד מעסיק שיוצג ע"י משרדנו בגין טענות לפיטורים שלא כדין, הפרת חובת השימוע ואי תשלום זכויות המגיעות כביכול לעובד.

 
14/08/12 - תביעה ייצוגית נגד חברות התקשורת 012, 013, 014, 015 ו- 018
עניינה של התביעה בחיובי יתר שיחות בינלאומיות, ליעדים שונים בחו"ל. לטענת התובע, המשיבות מחייבות את לקוחותיהן בגין זמן ההמתנה למענה, עוד בטרם מומשה ההתקשרות, בניגוד להוראות הדין והרישיון מכוחו הן פועלות. סכום התביעה מוערך בסך של כ- 56 מליון ₪

 
02/07/12 - תביעה ייצוגית כנגד קרן מקפת
עניינה של התביעה הינו בחיוב יתר של קרן הפנסיה בניגוד להוראות הדין ובניגוד להוראות התקנון האחיד מכוחו היא פועלת. לטענת התובע, המשיבה גובה "עמלת שירות" אשר נגבית בנוסף לדמי הניהול הנגבים מהעמיתים ו/או המבוטחים.

 
27/06/12 - תביעה ייצוגית כנגד חברת אקסטרא פלסטיק
על פי הנטען בכתב התביעה, דוחות החברה לבורסה ברבעון השני והשלישי לשנת 2011, כללו מצגים מטעים בנוגע לסך של 25 מיליוני ₪ אותו לוותה החברה ממוסד בנקאי והוצג תחת סעיף מזומנים ושווי מזומנים, כאשר למעשה היה צריך לסווגו כפקדון מוגבל בשימוש. בנוסף את התחייבותה לבנק אמורה היתה החברה לסווג כהתחייבות שוטפת ולא באופן שהוצגה בפועל בדוחות - כהתחייבות לטווח ארוך. ביום 27/3/2012 הודיעה החברה על תיקון רטרואקטיבי של הדוחו"ת הכספיים לרבעון השני והשלישי כאמור ודיווחה כי לאור 'תיקון' זה תעבור החברה ממצב של הון חוזר חיובי למצב של הון חוזר שלילי. זאת ועוד, בעקבות תיקון הדוחות כאמור הודיע רו"ח המבקר של החברה כי בכוונתו לכלול בדוחות הכספיים שיתוקנו הערת "עסק חי". לטענת התובע, המדובר בהטעייה חמורה ממנה נפגעו מחזיקי האג"ח.

 
10/06/12 - פסק דין בתביעה ייצוגית נגד מדינת ישראל
ביום 10/6/12 ניתן פס"ד בעניין תביעה ייצוגית ע"י בימ"ש המחוזי בת"א (כב' השופטת מ' אגמון גונן) במסגרתו קיבל ביהמ"ש הודעת המדינה בדבר חדילה מחיוב אנשי קבע לבצע ביטוחי חיים על חשבונם. ביהמ"ש קבע כי "הדיון נוהל ע"י ב"כ המבקש באופן יעיל, יסודי וראוי" ופסק שכ"ט בסך של 450,000 ש"ח בתוספת מע"מ וגמול לתובע הייצוגי בסך של 100,000 ש"ח.

 
22/04/12 - תביעה ייצוגית כנגד הראל חברה לביטוח ומגדל חברה לביטוח
עניינה של התביעה הינו שיטת חישוב התשלום בגין ירידת ערך הרכב לאחר תאונה. לטענת התובעים, שיטת החישוב הנהוגה ע"י המשיבה מפחיתה שלא כדין את רכיב הפיצוי בגין ירידת ערך הרכב, באשר ככל שחולפים החודשים ערכם של הרכבים יורד וכך מרוויחה החברה מחלוף הזמן.

 
16/01/12 - תביעה ייצוגית כנגד חברת "השמירה"
עניינה של התביעה הינו אי תשלום לעובדים כספים המגיעים להם כדין. לטענת התובע, החברה אינה משלמת כדין בגין עבודה במוצאי שבת, אינה משלמת שעות נוספות בגין עבודה מעבר לשבע שעות במשמרת לילה, אינה משלמת לעובדיה בגין השתתפות במטווחים ו/או רענוני ירי, ואינה משלמת כדין בגין ימי חג.

 
18/08/11 - תביעה נגזרת כנגד ד"ר משה בן שאול והדירקטורים בחברת אילקס מדיקל בע"מ
לטענת התובעים במהלך תקופה הרלוונטית לתביעה (בין השנים 2005 - 2011) משך ד"ר בן שאול, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, סכומי עתק כשכר, מכוח הסכם העסקה שלא אושר כקבוע בחוק. לטענת התובעים, הסכם העסקה כלל מנגנונים אוטומטיים אשר הביאו במרוצת השנים לניפוח השכר לכדי ממדים לא פרופורציונאליים ולא בכדי לא הובא הסכם זה לאישור. התביעה מופנית גם כנגד חברי דירקטוריון החברה אשר נשלט של ידי מר בן שאול.

 
14/08/11 - תביעה כנגד פלאפון תקשורת בע"מ
עניינה של התביעה הינו בגין חיוב בתשלום חודשי קבוע אותו התחילה המשיבה לגבות בשנת 2011, ללא כל התראה מוקדמת, עבור קווים "רדומים" בהם עשה הלקוח שימוש לפני שנים רבות וחדל מכך בתיאום עם המשיבה.

 
27/07/11 - תביעה כנגד פלאפון תקשורת בע"מ
עניינה של התביעה הינו בתשלום המכונה בשם "סולו-דו", שבמהותו הינו בגין האפשרות הנתונה ללקוח להשתמש במקביל בשני מכשירי פלאפון. המשיבה לא גבתה תשלום זה בעבר. מעבר לכך, תעריפוניה של המשיבה לאורך השנים לא כללו כל אזכור לשירות בשם "סולו-דו". לטענת התובע המשיבה התחילה לגבות תשלום זה ללא הסכמת הלקוחות במסווה של "עדכון תעריפים".

 
25/07/11 - תביעה כנגד מכבי שירותי בריאות
עניינה של התביעה במהלך חד צדדי של הפסקת אספקת תרופת הליפיטור, המיועדת לטיפול בחולים בעלי רמת כולסטרול גבוהה בדם. לטענת התובע החליטה מכבי להפסיק את אספקת התרופה, הנפוצה והמקובלת והכלולה בסל הבריאות, שלא על בסיס שיקולים רפואיים, גם לחולים אשר אוזנו מבחינה טיפולית בתרופה הנדונה. מהלך זה של מכבי שירותי בריאות נעשה באופן גורף, שרירותי, שלא על בסיס שיקולים רפואיים ועומד לטענת התובע, בין היתר, בניגוד: לחוק זכויות החולה, לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, לחוזר מנכ""ל משרד הבריאות, לעמדת הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית ולעמדת נציבת קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

 
25/07/11 - תביעה כנגד ג'קי בן זקן, איתן אלדר וצביקה קולנברנר
תביעה כנגד ג'קי בן זקן, איתן אלדר וצביקה קולנברנר בגין מעורבותם במעשי התרמית, לרבות עסקאות עצמיות ועסקאות מתואמות, אשר גרמו להכללת מניית מנופים במדד תל אביב 100. התביעה הוגשה, לאחר החיפוש שנערך במשרדי חברת מנופים, ממצאי החקירה של הרשות לניירות ערך ומעצרם של חלק מהמעורבים בפרשה ועל יסוד אינדיקציות נוספות המצביעות על התערבות בלתי הוגנת במסחר במניות החברה. סכום התביעה מוערך בסך של כ – 53 מיליון ₪ ובין היתר, מחושב על יסוד הצניחה במחיר מניית מנופים עם גילוי הפרשה.

 
24/05/11 - תביעה ייצוגית נגד אל-על נתיבי תעופה

תביעה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות.
התובענה עוסקת בגביית יתר של דמי ביטול טיסה. לטענת התובע אל-על גובה דמי ביטול בגין כל כרטיס בנפרד ולא בגין העסקה כולה כפי שמתחייב בחוק  וכן גובה דמי ביטול בסך של כ - 100 ש"ח גם כאשר סכום זה גבוה מ-  5% ממחיר הכרטיס, למרות שעל פי הוראות חוק הגנת הצרכן עליה לגבות את הנמוך מבינהם. כ"כ טוען התובע כי אל על גובה דמי שינוי בגין כרטיסי טיסה שהוזמנו הגבוהים מדמי ביטול הקבועים בדין. 
 


 
04/05/11 - אושר בפסק דין הסכם פשרה בתביעה ייצוגית בתחום דיני העבודה
בית הדין האזרחי לעבודה בתל אביב אישר את הסכם הפשרה בתביעה שהתנהלה כנגד קיו איי אס ישראל בע"מ בו נקבע בין היתר כי כל עובד אשר עבד אצל קיו איי אס ישראל בע"מ למעלה מ- 3 חודשים יהא זכאי לתשלום בסך 169.5 ש"ח עבור כל שנת עבודה ובנוסף תשלם קיו איי אס ישראל בע"מ מכאן ולהבא דמי חגים לכלל עובדיה בשכר. בית הדין אישר לזכות המבקש גמול בסך של 45,000 ש"ח ולזכות המשרד שכר טירחה בסך 235,000 ש"ח בתוספת מע"מ. בין הדין ציין כי הסכם הפשרה הינו ראוי והוגן.

 


עמוד הבית| אודות| תחומי עיסוק| תובענות ייצוגיות| חדשות ופרסומים| קישורים| צור קשר| תנאי שימוש באתר| English
מרכז: רחוב י.ד. ברקוביץ 4, (בניין המוזיאון) תל אביב, מיקוד 64238 ת"ד 33111, טלפון: 03-7161670 פקסימיליה: 03-6969667
צפון: רחוב פיקדון 1,חיפה, מיקוד 31000, ת"ד 502 טלפון ראשי (רב קווי) 04-8530540 פקסימיליה: 04-8530555
Built by B-Com