'התביעות הייצוגיות' המצויות או היו מצויות בטיפול המשרד:

תובענה ייצוגית כנגד קשת אגרות חוב בע"מ ואח'
בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני ניירות ערך.
התביעה ובקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. התובענה עוסקת בתמצית באגרות החוב שהונפקו לציבור על ידי הנתבעת ולאחר קריסת חברת ליהמן ברדרס, הופסק המסחר בהן. התביעה מייחסת לנתבעים, ביניהם הדירקטורים ובעלי השליטה בחברת קשת אגרות חוב (לרבות אקסלנס ואקספרט פיננסים) אי גילוי אודות אירועים מהותיים אשר סימנו את הידרדרות חברת ליהמן ברדרס וכן אי נקיטת פעולות שהיה בהן כדי לבטל ו/או לצמצם את חשיפת המשקיעים לקריסת ליהמן ברדרס, לרבות הוצאת כספי הפקדונות מבעוד מועד ו/או רכישת ביטוח פיקדונות. סכום התביעה האישית מגיע כדי כ - 38,000 ש"ח נומינאלי וסכום התובעה לקבוצה מוערך בסך של 286 מיליון ש"ח.

 
תובענה ייצוגית כנגד עיריית חיפה
בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בבית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה- תביעת השבה כנגד רשות בתחום דיני החינוך.
התובענה עוסקת בתמצית בגביית יתר בלתי חוקית של תשלומים מהורי תלמידים בחטיבה העליונה, תחת איצטלה של תשלומי תל"ן (תוכנית לימודים נוספת). סכום התביעה האישית מגיע כדי 798 ש"ח (נומינלי) וסכום התביעה הכולל לקבוצה מוערך בסך של כ - 8 מיליון ש"ח.

 
תובענה ייצוגית כנגד מדינת ישראל - משרד התחבורה
בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב - תביעת השבה כנגד רשות. התובענה עוסקת בתמצית בגביית יתר בלתי חוקית של אגרות רישוי רכבים. סכום התביעה אישית מגיע כדי 93 ש"ח וסכום התביעה הכולל לקבוצה מוערך בסך של כ - 5.9 מיליון ש"ח.

 
תובענה ייצוגית כנגד מדינת ישראל - מערכת ההוצאה לפועל
בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב - תביעת השבה כנגד רשות.
התובענה עוסקת בתמצית בגביית יתר בלתי חוקית באמצעות חיוב בריבית פיגורים בתיקי שטרות ותובענות בסכום קצוב. סכום התביעה האישית מגיע כדי כ- 70,000 ש"ח וסכום התביעה הכולל לקבוצה מוערך בסך של למעלה ממיליארד ש"ח.

 
תובענה ייצוגית כנגד בזק בינלאומי
בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות.
התביעה ובקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. התובענה עוסקת בתמצית בגביית יתר בלתי חוקית באמצעות חיוב כפול במס ערך מוסף על שיחות בינלאומיות המתבצעות באמצעות כרטיס SIM-014. סכום התביעה האישית מגיע כדי סך של 110 ש"ח וסכום התביעה הכולל לקבוצה מוערך בסך של  4.65 מליון ש"ח.

 
תובענה ייצוגית כנגד דואר ישראל ובנק הדואר
בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות והבנקאות.
התביעה ובקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי בירושלים.
התובענה עוסקת בתמצית בכך שלקוח המבקש לשלם חשבונות באמצעות כרטיס אשראי נדרש על ידי הנתבעות לבצע עסקת קרדיט (הלוואה) כתנאי לביצוע התשלום ואינו מורשה לשלם את העסקה בתשלום אחד. סכום התביעה האישית מגיע כדי הסך של 12.54 ש"ח וסכום התביעה הכולל לקבוצה מוערך בסך של 50 מיליון ש"ח.

 
תובענה ייצוגית כנגד סולגאר ישראל אמברוזיה בע"מ וסולגאר העולמית
בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות.
התביעה ובקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי במחוז מרכז. התובענה עוסקת בתמצית בהטעיית צרכנים ביחס להימצאות שאריות חלב בתוסף תזונה מסוג אי-בי-סי דופילוס המיועד לפעוטות וילדים. הנתבעות ציינו על גבי התווית כי המוצר "אינו חלבי ואינו מכיל לקטוז" בעוד שבפועל אין הדבר כך. סכום התביעה האישית מגיע כדי סך של 2,100 ש"ח וסכום התביעה הכולל לקבוצה מוערך בסך של 42 מיליון ש"ח.

 
תובענה ייצוגית כנגד אינטרסן (1996) בע"מ ואחרים
בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות.
התביעה ובקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי במחוז מרכז.
התובענה עוסקת בתמצית באי גילוי ו/או הטעיית צרכנים ביחס להימצאות החומר הכימי ביספינול A, בבקבוקי המותג "טוליפ" ו - NUBY העובדה שהחומר עשוי לדלוף למזון ו/או למשקה התינוק וכל הוראות הבטיחות הנובעות מכך. סכום התביעה האישית מגיע כדי 2470 ש"ח וסכום התביעה הכולל לקבוצה כ - 64.5 מיליון ש"ח.

 
תובענה ייצוגית כנגד סופרפארם (ישראל) בע"מ
בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות.
התביעה ובקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
התובענה עוסקת בתמצית באי גילוי ו/או הטעיית צרכנים ביחס להימצאות החומר הכימי ביספינול A, בבקבוקי המותג "לייף", העובדה שהחומר עשוי לדלוף למזון ו/או למשקה התינוק וכל הוראות הבטיחות הנובעות מכך. סכום התביעה האישית מגיע כדי 569 ש"ח וסכום התביעה הכולל לקבוצה כ - 28.2 מיליון ש"ח.

 
תובענה ייצוגית כנגד כמיפל בע"מ ואחרים
בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות.
התביעה ובקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי במחוז מרכז.
התובענה עוסקת בתמצית באי גילוי ו/או הטעיית צרכנים ביחס להימצאות החומר הכימי ביספינול A, בבקבוקי "אוונט", העובדה שהחומר עשוי לדלוף למזון ו/או למשקה התינוק וכל הוראות הבטיחות הנובעות מכך. סכום התביעה האישית מגיע כדי 652 ש"ח וסכום התביעה הכולל לקבוצה כ - 61.2 מיליון ש"ח.

 
תובענה ייצוגית כנגד מניב ראשון בע"מ
בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב - תביעת השבה כנגד רשות. התובענה עוסקת בחיובי יתר בגין צריכת מים וביוב.
על פי הנטען בכתב התביעה מניב ראשון פועלת בניגוד להוראות כללי המים ומחלקת את צריכת המים המשותפת באופן שווה בין כלל הצרכנים (במקום באופן יחסי לצריכת המים האישית שלהם). כתוצאה מנוהג זה מחוייבים צרכנים הצורכים מעט מים באופן יחסי בחיובי יתר בגין צריכת מים ואגרת ביוב. סכום התביעה האישית מגיע כדי 1,719 ש"ח וסכום התביעה הכולל לקבוצה כ- 14 מיליון ש"ח.

 
תובענה ייצוגית כנגד 012 סמייל תקשורת בע"מ
בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות.
התובענה והבקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי בחיפה.
בתמצית על פי הנטען בתובענה, שיווקה חברת 012 כרטיסי חיוג לשיחות מארה"ב וצפון אמריקה לארץ. כרטיסי חיוג אלה נקבו במחיר של עד 10 אגורות ו - 12 אגורות לדקה (כרטיסי חיוג של 500 ו -100 דקות שיחה בהתאמה לטלפון נייח בישראל). בפועל חייבה 012 את המבקש ולקוחות נוספים, בתעריף העולה כדי למעלה מפי 10 מהתעריף המוסכם. חברת 012 אומנם זיכתה את המבקש, לאחר פנייתו אליה, אולם לא השיבה לו את מלוא חיובי היתר. סכום התביעה האישית הינו 1,382 ש"ח וסכום התביעה הייצוגית מוערך בסך של 16 מיליון ש"ח. סכומים אלה נובעים, בין היתר, מהרווח אותו הפיקה חברת 012, כתוצאה משיווק כרטיסי החיוג, גם ביחס לשיחות לגביהן לא חל התעריף המוסכם.

 
תובענה ייצוגית כנגד בנק מזרחי - טפחות
בקשה לאישור תביעה ייצוגית בתחום דיני הבנקאות.
התובענה והבקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
התובענה נוגעת לפרמיות ביטוח נכס שנגבו על ידי הבנק מקבוצות הלווים אשר בחרו שלא לערוך את ביטוח הנכס באמצעותו. המבקשים טוענים, כי בתקופה הרלוונטית סדרה של "טעויות" לכאורה הביאו לכך, כי הבנק גבה פרמיות גם מלווים שביטחו עצמם באופן עצמאי. טענה נוספת היא, כי כאשר בחר הבנק לחייב את לוויו באופן כפוי בפרמיות ביטוח נכס, עשה כן בסכומי ביטוח הגבוהים מכפי הנדרשים לצרכיו. היקף התובענה הייצוגית מוערך במסגרת הבקשה בסך של כ - 54 מיליון ש"ח לקבוצת הלווים הראשונה ו - 60 מיליון ש"ח לקבוצת הלווים השנייה (קיימת חפיפה חלקית בין הקבוצות).

 
תובענה ייצוגית כנגד חברת קיו.איי.אס ישראל בע"מ
בבקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני העבודה.
התובענה והבקשה הוגשו בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.
התובענה עוסקת בדמי חג אשר לא שולמו לעובדי החברה, בניגוד לדיני העבודה, ובין היתר צו הרחבה מיום 02/06/02. היקף התובענה הייצוגית מוערך במסגרת הבקשה בסך של כ – 3.3 מיליון ₪.

 
תובענה ייצוגית כנגד עיריית חיפה
בקשה לאישור תובענה ייצוגית בבית המשפט לעניינים מנהליים - תביעת השבה כנגד רשות.
התובענה עוסקת בגביית יתר של אגרות חנייה, באמצעות מדחני חנייה אלקטרוניים, הכל בניגוד לחוקי העזר שיצאו תחת ידי העירייה. היקף התובענה הייצוגית מוערך במסגרת הבקשה בסך של כ– 6 מיליון. בעקבות הגשת תובענה זו, תיקנה העירייה את תעריף המינימום, כפי שהוא מופיע במד החניה.

 
תובענה ייצוגית כנגד בזק
בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני ניירות ערך.
התובענה והבקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
התובענה נוגעת להצגת פרטים מטעים בדוחות החברה – אי דיווח על הפחתת רכוש קבוע בשווי של כ – 300 מיליון ₪. היקף התובענה הייצוגית מוערך במסגרת הבקשה בסך של כ – 56.5 מיליון ₪. הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נתמכת בחוות דעת מומחה לעניין חישוב הנזק לתובע הנציג ולקבוצה.

 
תובענה ייצוגית כנגד בנק משכן
בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני הבנקאות.
התובענה נוגעת לעמלה שנגבתה מכלל הקבוצה, לכל הפחות בשנת 2002, תחת הכותרת "דמי ניהול".
היקף התובענה הייצוגית מוערך במסגרת הבקשה בסך של כ - 12.6 מיליון ₪.

 

המשרד מטפל במקביל בהכנת מספר תובענות ייצוגיות ובקשות לאישורן, לרבות בתחומי ניירות ערך, בנקאות, ביטוח, רשויות מקומיות ועוד. במסגרת זו מטפל המשרד בעיבוד והשגת כל החומר הנדרש להגשת הבקשות והתובענות - בשיתוף עם התובעים הנציגים ומומחים בתחומים הרלוונטיים.

כל המפורט לעיל, הינו בהתאם לבקשות ולתביעות שהוגשו לבתי המשפט השונים.


עמוד הבית| אודות| תחומי עיסוק| תובענות ייצוגיות| חדשות ופרסומים| קישורים| צור קשר| תנאי שימוש באתר| English
מרכז: רחוב י.ד. ברקוביץ 4, (בניין המוזיאון) תל אביב, מיקוד 64238 ת"ד 33111, טלפון: 03-7161670 פקסימיליה: 03-6969667
צפון: רחוב פיקדון 1,חיפה, מיקוד 31000, ת"ד 502 טלפון ראשי (רב קווי) 04-8530540 פקסימיליה: 04-8530555
Built by B-Com