תביעות ייצוגיות רבות מקורן בדיני צרכנות וזהו אולי אחד מהתחומים המשפטיים הקלאסיים לשימוש בכלי דיוני רב עוצמה זה. תביעות ייצוגיות בדיני צרכנות מתמקדות בהטעייתו של הצרכן (כגון פרסום מטעה או העדר פרסום המתחייב בדין על גבי אריזת המוצר ו/או בהסכם השירות), בהפרות ההסכם שנכרת עימו (ככל שהמדובר בהפרת הסכם שיטתית ורחבת היקף), בהפרות החברות את הוראות הדין החלות עליהן ו/או תנאי הרישיון מכוחו הן פועלות ו/או הוראות הרגולטור המפקח עליהן ועוד. החוק המרכזי הנוגע לתביעות אלה, הינו חוק הגנת הצרכן, ברם לצידו קיימים חוקים רבים אשר נועדו, בין היתר, להגן על זכויות הצרכנים, לרבות חוק החוזים האחידים, פקודת הנזיקין וכמובן החקיקה הספציפית, בכל תחום (לרבות דיני ביטוח, דיני בנקאות, דיני תקשורת ועוד). משרדנו טיפל ומטפל במספר רב של תביעות ייצוגיות בתחום דיני הצרכנות והינו בעל ניסיון וידע מצטבר בתחום זה.תביעה ייצוגית נגד חברות השכרת רכב
התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז (בלוד).
עניינה של התביעה הינה הפליית ישראלים לעומת תיירים במחירי השכרת רכב בישראל.
לטענת התובעים, הנתבעות פועלות בניגוד להוראות חוק איסור הפלייה במוצרים, בשירותים למקומות בידור ולמקומות ציבוריים תשס"א-2000 באשר הן משכירות כלי רכב לתושבי ישראל במחיר גבוה משמעותית מהמחיר אותו הן גובות בגין השכרה זהה לתיירים.

 
תביעה ייצוגית נגד חברת EASY JET
התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז (בלוד).
עניינה של התביעה בגביית יתר כאשר לקוח מבקש לבטל הזמנה של של טיסה.
לטענת התובע איזי-ג'ט גובה את מלוא מחיר הכרטיס בניכוי מיסי הנמל ובך מתעלמת מהדין הישראלי וגובה דמי ביטול מופקעים בניגוד לדין בניגוד לקבוע במפורד בחוק הגנת הצרכן.
סכום התביעה הייצוגית מוערך לכל הפחות בכעשרות מיליוני ש"ח (מאות שקלים לכל ביטול)

 
תביעה ייצוגית נגד חברות התקשורת 012, 013, 014, 015 ו- 018
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
עניינה של התביעה בחיובי יתר שיחות בינלאומיות, ליעדים שונים בחו"ל.
לטענת התובע, המשיבות מחייבות את לקוחותיהן בגין זמן ההמתנה למענה, עוד בטרם מומשה ההתקשרות, בניגוד להוראות הדין והרישיון מכוחו הן פועלות. 
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 56 מליון ש"ח

 
תביעה יצוגית נגד וואליה טרנספורטיישן ישראל וטלאול קונטקט סנטר
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
עניינה של התביעה, בשיגור של הודעות טלפוניות מוקלטות לנמענים בתפוצה רחבה, על מנת לפרסם קו נסיעה חדש שמפעילה חברת וואליה מירושלים לבני ברק וחזרה.
לטענת התובע, בשידור דבר הפרסומת הפרו החברות את הוראות סעיף 30א' לחוק התקשורת המכונה גם "חוק הספאם".
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 14 מליון ש"ח.

 
תביעה ייצוגית כנגד חברת הוט טלקום
התביעה והבקשה לאישור הוגשו בבית המשפט המחוזי בחיפה.
עניינה של התביעה הינו חיוב לקוחות המחזיקים בחבילות הכוללות "בנק" דקות חודשי בתעריף שיחה החורגת מהחבילה וזאת עוד בטרם נוצלו כלל הדקות בחבילה. 
לטענת התובע, הוט מוכרת ללקוחותיה חבילות שונות הכוללות "בנק" חודשי של דקות שיחה, אך בניגוד להתחיבותה, כאשר מנסה הלקוח להשתמש בחבילה במלואה, מחושבות הדקות האחרונות של החבילה (אשר הינן עדיין במסגרת חבילת הדקות) בתעריף דקת שיחה החורגת מהחבילה.
סכום התביעה מוערך בסך של כ – 29.4 מיליון ₪ ובמסגרתה מבוקשת השבת הסכומים שנגבו ביתר וכן הפסקת הגבייה לעתיד.

 
תביעה ייצוגית כנגד סונול ישראל בע"מ וספרינט מוטורס בע"מ
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט השלום בחיפה.
עניינה של התביעה הינו גביית תעריף השירות המלא מלקוחות המתדלקים את רכבם במשאבות התדלוק העצמי ומשלמים במזומן.
לטענת התובעת סונול מחייבת לקוחות המשלמים במזומן בתעריף שירות מלא, גם כאשר הם ממלאים במשאבות התדלוק העצמי.
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 42.5 מליון ש"ח ובמסגרתה מבוקש גם סעד של הפסקת גביית היתר לעתיד.

 
תובענה ייצוגית כנגד סוכנות הנסיעות מונה טורס בע"מ
הבקשה והתביעה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
לטענת התובעים בחרה סוכנות הנסיעות להפר את הוראות הדין, ולחשב את התשלום בשקלים של נסיעות הנקובות בסכום דולרי לפי שער דולר העולה על שער ההמרה המקסימאלי המותר.
סכום התובענה לקבוצה מוערך בסך נומינאלי של כ- 11.5 מיליון ₪.

 
תביעה ייצוגית כנגד פלאפון - חיוב בתשלום חודשי קבוע עבור קווים "רדומים"
תביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז.
עניינה של התביעה הינו בגין חיוב בתשלום חודשי קבוע אותו התחילה המשיבה לגבות בשנת 2011, ללא כל התראה מוקדמת, עבור קווים "רדומים" בהם עשה הלקוח שימוש לפני שנים רבות וחדל מכך בתיאום עם המשיבה.
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 19.8 מליון ש"ח ובמסגרתה מבוקש גם סעד של הפסקת הגביה לעתיד.

 
תביעה ייצוגית כנגד פלאפון - תשלום בשם "סולו-דו"
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז.
עניינה של התביעה הינו בתשלום המכונה בשם "סולו-דו", שבמהותו הינו בגין האפשרות הנתונה ללקוח להשתמש במקביל בשני מכשירי פלאפון. המשיבה לא גבתה תשלום זה בעבר. מעבר לכך, תעריפוניה של המשיבה לאורך השנים לא כללו כל אזכור לשירות בשם "סולו-דו". לטענת התובע המשיבה התחילה לגבות תשלום זה ללא הסכמת הלקוחות במסווה של "עדכון תעריפים".
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 8.5 מליון ש"ח ובמסגרתה מבוקש גם סעד של הפסקת הגביה לעתיד.

 
תביעה ייצוגית כנגד מכבי שירותי בריאות
התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
עניינה של התביעה במהלך חד צדדי של הפסקת אספקת תרופת הליפיטור, המיועדת לטיפול בחולים בעלי רמת כולסטרול גבוהה בדם. 
לטענת התובע החליטה מכבי להפסיק את אספקת התרופה, הנפוצה והמקובלת והכלולה בסל הבריאות, שלא על בסיס שיקולים רפואיים, גם לחולים אשר אוזנו מבחינה טיפולית בתרופה הנדונה.
מהלך זה של מכבי שירותי בריאות נעשה באופן גורף, שרירותי, שלא על בסיס שיקולים רפואיים ועומד לטענת התובע, בין היתר, בניגוד: לחוק זכויות החולה, לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, לחוזר מנכ""ל משרד הבריאות, לעמדת הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית ולעמדת נציבת קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.
סכום התביעה מוערך בסך של כ – 56 מיליון ₪ ובמסגרת התביעה מתבקשים גם סעדים הצהרתיים וצווי עשה.

 
תביעה ייצוגית נגד אל על נתיבי תעופה
תביעה בתחום דיני הצרכנות. התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי בחיפה.
עניינה של התביעה בגביית יתר של דמי ביטול טיסה.
לטענת התובע אל-על גובה דמי ביטול בגין כל כרטיס בנפרד ולא בגין העסקה כולה כפי שמתחייב בחוק  וכן גובה דמי ביטול בסך של כ - 100 ש""ח גם כאשר סכום זה גבוה מ-  5% ממחיר הכרטיס, למרות שעל פי הוראות חוק הגנת הצרכן עליה לגבות את הנמוך מבינהם.
כ""כ טוען התובע כי אל על גובה דמי שינוי בגין כרטיסי טיסה שהוזמנו הגבוהים מדמי ביטול הקבועים בדין.

 
תובענה ייצוגית כנגד סונול
תביעה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות. התובענה עוסקת בגבייה של תוספת לילה, שבת וחג מלקוחות שברכבם התקן "דלקן סונול" המתדלקים בשירות עצמי.
לטענת התובע סונול מחייבת את לקוחות הדלקן בתוספת תשלום בעת תדלוק בין השעות 20:00 בערב ל-6:00 בבוקר, בשבת או בחג, וזאת על אף שהתדלוקים מבוצעים במשאבות לשירות עצמי וללא קבלת שירות ממתדלק.
סכום התביעה מוערך בסך של כ – 33 מיליון ₪ ובמסגרתה מבוקש גם סעד של הפסקת גביית היתר לעתיד.

 
תובענה ייצוגית כנגד כלל מימון אישי
תביעה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות והלוואות חוץ בנקאיות.
תמצית עניינה של התביעה הייצוגית, בין היתר, בהעלאת סכום "דמי הגבייה החודשיים" באופן חד צדדי, בניגוד להסכם ולהוראות חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות וכן בהפרת הוראות תקנות הגנת הצרכן (גודל האותיות לחוזה אחיד). בסך של כ- 8 מליון ₪ ובנוסף מתבקש בית המשפט ליתן צוי עשה וסעדים הצהרתיים.

 
תובענה ייצוגית כנגד דור-אלון, סונול, פז ודלק
בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות.
התביעה ובקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי בחיפה. התובענה עוסקת בחיובי סרק המבוצעים במשאבות התדלוק. סכום התביעה האישית מגיע כדי 126 ש"ח וסכום התביעה לקבוצה מוערך בסך של 124,311 מיליון ש"ח (כל חברה לפי חלקה היחסי כמפורט בתביעה).

 
תובענה ייצוגית כנגד בזק בינלאומי
בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות.
התביעה ובקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. התובענה עוסקת בתמצית בגביית יתר בלתי חוקית באמצעות חיוב כפול במס ערך מוסף על שיחות בינלאומיות המתבצעות באמצעות כרטיס SIM-014. סכום התביעה האישית מגיע כדי סך של 110 ש"ח וסכום התביעה הכולל לקבוצה מוערך בסך של  4.65 מליון ש"ח.

 
תובענה ייצוגית כנגד סולגאר ישראל אמברוזיה בע"מ וסולגאר העולמית
בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות.
התביעה ובקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי במחוז מרכז. התובענה עוסקת בתמצית בהטעיית צרכנים ביחס להימצאות שאריות חלב בתוסף תזונה מסוג אי-בי-סי דופילוס המיועד לפעוטות וילדים. הנתבעות ציינו על גבי התווית כי המוצר "אינו חלבי ואינו מכיל לקטוז" בעוד שבפועל אין הדבר כך. סכום התביעה האישית מגיע כדי סך של 2,100 ש"ח וסכום התביעה הכולל לקבוצה מוערך בסך של 42 מיליון ש"ח.

 
תובענה ייצוגית כנגד אינטרסן (1996) בע"מ ואחרים
בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות.
התביעה ובקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי במחוז מרכז.
התובענה עוסקת בתמצית באי גילוי ו/או הטעיית צרכנים ביחס להימצאות החומר הכימי ביספינול A, בבקבוקי המותג "טוליפ" ו - NUBY העובדה שהחומר עשוי לדלוף למזון ו/או למשקה התינוק וכל הוראות הבטיחות הנובעות מכך. סכום התביעה האישית מגיע כדי 2470 ש"ח וסכום התביעה הכולל לקבוצה כ - 64.5 מיליון ש"ח.

 
תובענה ייצוגית כנגד סופרפארם (ישראל) בע"מ
בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות.
התביעה ובקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
התובענה עוסקת בתמצית באי גילוי ו/או הטעיית צרכנים ביחס להימצאות החומר הכימי ביספינול A, בבקבוקי המותג "לייף", העובדה שהחומר עשוי לדלוף למזון ו/או למשקה התינוק וכל הוראות הבטיחות הנובעות מכך. סכום התביעה האישית מגיע כדי 569 ש"ח וסכום התביעה הכולל לקבוצה כ - 28.2 מיליון ש"ח.

 
תובענה ייצוגית כנגד כמיפל בע"מ ואחרים
בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות.
התביעה ובקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי במחוז מרכז.
התובענה עוסקת בתמצית באי גילוי ו/או הטעיית צרכנים ביחס להימצאות החומר הכימי ביספינול A, בבקבוקי "אוונט", העובדה שהחומר עשוי לדלוף למזון ו/או למשקה התינוק וכל הוראות הבטיחות הנובעות מכך. סכום התביעה האישית מגיע כדי 652 ש"ח וסכום התביעה הכולל לקבוצה כ - 61.2 מיליון ש"ח.

 
תובענה ייצוגית כנגד 012 סמייל תקשורת בע"מ
בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות.
התובענה והבקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי בחיפה.
בתמצית על פי הנטען בתובענה, שיווקה חברת 012 כרטיסי חיוג לשיחות מארה"ב וצפון אמריקה לארץ. כרטיסי חיוג אלה נקבו במחיר של עד 10 אגורות ו - 12 אגורות לדקה (כרטיסי חיוג של 500 ו -100 דקות שיחה בהתאמה לטלפון נייח בישראל). בפועל חייבה 012 את המבקש ולקוחות נוספים, בתעריף העולה כדי למעלה מפי 10 מהתעריף המוסכם. חברת 012 אומנם זיכתה את המבקש, לאחר פנייתו אליה, אולם לא השיבה לו את מלוא חיובי היתר. סכום התביעה האישית הינו 1,382 ש"ח וסכום התביעה הייצוגית מוערך בסך של 16 מיליון ש"ח. סכומים אלה נובעים, בין היתר, מהרווח אותו הפיקה חברת 012, כתוצאה משיווק כרטיסי החיוג, גם ביחס לשיחות לגביהן לא חל התעריף המוסכם.

 

עמוד הבית| אודות| תחומי עיסוק| תובענות ייצוגיות| חדשות ופרסומים| קישורים| צור קשר| תנאי שימוש באתר| English
מרכז: רחוב י.ד. ברקוביץ 4, (בניין המוזיאון) תל אביב, מיקוד 64238 ת"ד 33111, טלפון: 03-7161670 פקסימיליה: 03-6969667
צפון: רחוב פיקדון 1,חיפה, מיקוד 31000, ת"ד 502 טלפון ראשי (רב קווי) 04-8530540 פקסימיליה: 04-8530555
Built by B-Com