חוק התובענות הייצוגיות הסדיר הגשת תובענות ייצוגיות בתחום דיני העבודה, במספר עילות:

- תביעות בעילה של הפליה בעבודה, לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד או חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.   
- תביעה בעילה אשר לבית הדין האזורי לעבודה סמכות ייחודית לדון בה לפי חוק בית הדין לעבודה, לפי סעיף 24 (א)1, (1א) או (3) 
  
ובלבד שלא נדרש במסגרתה סעד של פיצויי הלנת קצבה, פיצויי הלנת שכר או פיצויים הלנת פיטורים.
- תביעה של עובד בעילה לפי סעיף 6א' לחוק שכר מינימום או לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלי כוח אדם.
 
שתי הקטגוריות האחרונות מותנות בכך שעל העובד לא חל הסכם קיבוצי המסדיר את תנאי עבודתו כאשר המעביד של אותו עובד או ארגון מעבידים שהוא חבר בו, צד להסכם הקיבוצי האמור.תביעה ייצוגית נגד חברת קרוקר אינטרנשיונל בע"מ
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה.
עניינה של התביעה הינו אי ביצוע הפרשה לביטוח פנסיוני וכן אי תשלום גמול שעות נוספות בשבת וחג.
לטענת התובעת, החברה אינה מבצעת הפרשה לביטוח פנסיוני לעובדי החברה בניגוד לצו ההרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה וכן אינו משלמת בגין שעות נוספות בגין עבודה מעבר לשמונה שעות במשמרת שבת וחג.

 
תביעה ייצוגית כנגד קרן מקפת
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.
עניינה של התביעה הינו בחיוב יתר של קרן הפנסיה בניגוד להוראות הדין ובניגוד להוראות התקנון האחיד מכוחו היא פועלת.
לטענת התובע, המשיבה גובה "עמלת שירות" אשר נגבית בנוסף לדמי הניהול הנגבים מהעמיתים ו/או המבוטחים.
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 4.7 מליון ש"ח.

 
תביעה ייצוגית כנגד חברת "השמירה"
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.
עניינה של התביעה הינו אי תשלום לעובדים כספים המגיעים להם כדין.
לטענת התובע,  החברה אינה משלמת כדין בגין עבודה במוצאי שבת, אינה משלמת שעות נוספות בגין עבודה מעבר לשבע שעות במשמרת לילה, אינה משלמת לעובדיה בגין השתתפות במטווחים ו/או רענוני ירי, ואינה משלמת כדין בגין ימי חג.
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 85 מילון ש"ח.

 
תובענה ייצוגית כנגד חברת קיו.איי.אס ישראל בע"מ
בבקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני העבודה.
התובענה והבקשה הוגשו בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.
התובענה עוסקת בדמי חג אשר לא שולמו לעובדי החברה, בניגוד לדיני העבודה, ובין היתר צו הרחבה מיום 02/06/02. היקף התובענה הייצוגית מוערך במסגרת הבקשה בסך של כ – 3.3 מיליון ₪.

 

עמוד הבית| אודות| תחומי עיסוק| תובענות ייצוגיות| חדשות ופרסומים| קישורים| צור קשר| תנאי שימוש באתר| English
מרכז: רחוב י.ד. ברקוביץ 4, (בניין המוזיאון) תל אביב, מיקוד 64238 ת"ד 33111, טלפון: 03-7161670 פקסימיליה: 03-6969667
צפון: רחוב פיקדון 1,חיפה, מיקוד 31000, ת"ד 502 טלפון ראשי (רב קווי) 04-8530540 פקסימיליה: 04-8530555
Built by B-Com