אושר הסכם פשרה בתביעה הייצוגית בעניין חברת קמור

היום 24.2.2021 אישרה כבוד השופטת רות רונן מבית המשפט המחוזי בתל אביב, המחלקה הכלכלית, את הסכם הפשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה על ידי משרדנו כנגד דירקטורים לשעבר בחברת קמור.

להרחבה אודות התביעה והבקשה לאשרה כתביעה ייצוגית לחץ כאן>>

בשנת 2016 אישר בית המשפט את ניהולה של התביעה כתביעה ייצוגית ובעקבות החלטת האישור (ולאחר הליכים משפטיים שונים), פנו הצדדים להליך של גישור במסגרתו הגיעו להסכמות המפורטות בהסכם הפשרה.

לקריאת ההחלטה על אישור התביעה כייצוגית לחץ כאן>>

במסגרת הסכם הפשרה הסכימו הנתבעים, לשלם לחברי הקבוצה, ממחזיקי אגרות החוב מסדרות ו' וח' של החברה, סך כולל של 3.5 מיליון ש"ח, וזאת באמצעות חברת הביטוח שביטחה את הדירקטורים בתקופה הרלוונטית.

כבוד בית המשפט קבע:  "כי יש להביא בחשבון במקרה דנן את ההשקעה הרבה מאוד של התובעים ובאי כוחם – בהליך שבקשת האישור בו התנהלה עד תום, עלו במסגרתה שאלות מורכבות הן בתחום המשפטי והן בתחום העובדתי והמקצועי, הוגשו בה סיכומים וניתנה החלטה, ושאחר מכן התנהלו עוד הליכים בפני בית המשפט וכן התנהל הליך גישור ממושך ומורכב."

בית המשפט פסק לזכות התובעים המייצגים סך של 120,000 ש"ח לזכות באי כוחם, סך כולל של 600,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

לקריאת פסק הדין המלא לחץ כאן >>