מורה נבוכים לזיכרון דברים – שאלות ותשובות:

זכרון דברים הינו מסמך משפטי אשר במסגרתו מפרטים הצדדים את ההסכמות אליהם הגיעו ביחס לעסקה הנדונה ביניהם, למשל עסקת לרכישה או מכירה של דירה.

זכרון דברים, הינו מסמך משפטי לכל דבר ולפיכך עשוי לחייב את הצדדים, גם אם לא ייחתם חוזה סופי ומפורט ביניהם.

הצעתנו הברורה והחד משמעית – לא!  אין לחתום על זכרון דברים טרם ייעוץ עם עורך דין אשר אמור לייצג אתכם בעסקה.

שוב, אנו ממליצים שלא לחתום על זכרון דברים, ללא ייצוג עורך דין כבר בשלב ראשוני זה. נוכח האפשרות שזיכרון הדברים יחייב אתכם אתם נדרשים, כבר בשלב זה, לערוך את מרבית הבדיקות הנדרשות לצורך חתימה על הסכם סופי ומפורט, כגון:

 • בדיקת זכויות המוכר בנכס;
  למשל:
  האם המוכר הוא בעל הזכויות בלשכת רישום המקרקעין (טאבו)?
  האם קיימים שיעבודים או עיקולים המונעים מכירת הנכס?
 • בדיקת היבטי המיסוי של העסקה עבור הקונה והמוכר;
  למשל:
  עבור המוכר – מה חיוב המס של המוכר בהיטל השבחה, מס שבח ועוד…
  עבור הקונה – מה חיוב המס בגין מס רכישה;
 • בדיקות פיזיות ותכנוניות של הנכס;
  למשל:
  האם הדירה כפי שהיא בנויה תואמת להיתר הבנייה?
  האם הדירה כפי שהיא בנויה תואמת לצו הבית המשותף?
  האם קיימים ליקויים מבניים ואחרים בדירה?
 • בדיקת חובות בגין הנכס;
  למשל:
  חיובי ארנונה ומים לרשות המקומית בגין הנכס;
  היטלי השבחה ותשלומים שונים לרשות התכנון;
 • סיכום על מלוא תנאי העסקה לרבות אופן פריסה לתשלומים;
 • האפשרות לבצע את העסקה לרבות האפשרות לקבלת הלוואה מובטחת במשכנתא בגין הנכס;
  מוסדות בנקאיים לעיתים מסרבים להעניק הלוואה מובטחות במשכנתא בגין נכסים מסויימים. חשוב לברר עניין זה טרם ההתקשרות בעסקה בה נדרשת הלוואה כאמור.
 • הבטחת השלמה העסקה ברישום בלשכת רישום המקרקעין (טאבו);

ועוד ועוד …

לא. תמיד ישנה אפשר שאחד הצדדים ייסוג מהעסקה, אבל אפשרות זו עדיין טובה ממצב בו הינך מחויב לעסקה, כאשר לא בדקת את מלוא פרטיה ומשמעותם עבורך.

בתשובה לשאלה מספר 4 מפורטות דוגמאות לבדיקות שיש לערוך טרם כריתת עסקת רכישה או מכירה של דירה. לאחר כריתת זכרון הדברים עלול להסתבר למי מהצדדים, כי פרטים מסוימים ביחס לעסקה או הנכס אינם מתאימים לו, ולעיתים במקרה כזה לא יוכל להשתחרר מהעסקה עליה חתם בזכרון הדברים.

בנוסף ישנם היבטים נוספים רבים, למשל:

 • היבטי מיסוי:
  חתימת זיכרון הדברים יכול להיחשב כמועד העסקה ולהקים חיוב בדיווח לרשויות וחיוב במס, כבר בעת חתימת זכרון הדברים.
 • חיוב בדמי תיווך:
  פעמים רבות, יכולה החתימה על זכרון הדברים להקים זכות למתווך לתבוע את דמי התיווך, גם אם בסופו של דבר לא תחתם עסקה.

ועוד…

מייד לאחר הגעה לסיכום עקרוני בדבר תנאי העסקה, פנה לעו"ד אשר ייצג אותך בעסקה זו, אשר יבדוק את כלל ההיבטים המשפטיים הנדרשים ויכין חוזה סופי לחתימה.