מה תוקפו של זיכרון דברים בעסקת נדל"ן – עד כמה הוא מחייב את הצדדים?

עו"ד ליאור צמח, שותף במשרד צמח שאשא משיב:

זיכרון דברים הוא, לכאורה, הסכם עקרונות בין הצדדים הקושר ביניהם עד למועד חתימת הסכם מלא ומפורט, אשר לרוב נערך בסיוע עורך דין. עם זאת, זיכרון דברים מפורט מהווה הסכם לכל דבר ועניין, ולפיכך הצד המעוניין לכבול את הצד השני כובל גם את עצמו להתחייבות.

החוק קובע כי מסמך שהצדדים התכוונו לתת לו תוקף מחייב, ואשר הוא מפורט דיו, הוא חוזה מחייב בעל תוקף משפטי מלא.

מתוך הרצון לקבע מחיר, עלול צד אחד להסכם להיות מחויב בהסכם לפני שהעסקה נבדקה על ידי עו"ד מטעמו, על כל הסיכונים הכרוכים בכך. לעתים, עצם החתימה על זיכרון דברים יוצרת חובת תשלום לצדדים שלישיים. כך למשל, כאשר מעורב בעסקה גם מתווך, הוא עלול לדרוש תשלום כבר עם חתימה על זיכרון הדברים.

בעיות נוספות יכולות להתעורר גם עם רשויות המס, אשר יכולות לראות בזיכרון הדברים הסכם המחייב דיווח ותשלומי מסים. ככלל, עדיף להימנע מחתימה על זיכרון דברים. מומלץ מיד לאחר סיכום התנאים המסחריים להעביר את העסקה לטיפול עורכי הדין, לצורך בדיקת הנכס והעסקה והכנת הסכם מתאים.

הכתבה כפי שפורסמה:

זיכרון דברים בעסקת נדל"ן
13/02/2008