מס רכישה בגין דירת מגורים שנייה

ברכישת נכס מקרקעין מחויב הרוכש בתשלום מס רכישה בהתאם לשווי הנכס הנרכש.  שיעור המס ברכישת זכות במקרקעין שאינה למגורים עומד על  6%.

בגין רכישת דירה מגורים על ידי תושב ישראל שהיא דירתו היחידה כהגדרת מונח זה בחוק, קיימות הטבות מס משמעויות בתשלום מס רכישה. להרחבה ראה כאן>>.

בגין דירת מגורים אחרת (דירה שנייה ואילך) קיימות מדרגות מס רכישה כמפורט להלן:

מדרגה סכומי המדרגה על חלק משווי הדירה שיעור המס
1 עד עד 1,294,770 ₪ 5%
2 מעל 1,294,770 ₪ ועד 3,884,295 ₪ 6%
3 מעל 3,884,295 ₪ ועד 5,348,565 ₪ 7%
4 מעל 5,348,565 ₪ ועד 17,828,555 ₪ 8%
5 מעל 17,828,555 ₪ 10%

דוגמה חישובית:

בגין דירה שאינה דירה יחידה שנרכשה במחיר של 2,500,000 ₪ ישולם מס רכישה כמפורט להלן:

מדרגה חלק השווי שיעור המס מס לתשלום
1 עד 1,294,770 ₪ 5% ₪ 64,739.00
2 מעל 1,294,770 ₪ ועד 2,500,000 ₪ – סה"כ 1,205,230 6% ₪ 72,314.00
סה"כ ₪ 137,053.00

להרחבה אודות מס הרכישה בגין דירה יחידה / ראשונה  לחץ כאן >>