מס רכישה בגין דירת מגורים שנייה

ברכישת נכס מקרקעין מחויב הרוכש בתשלום מס רכישה בהתאם לשווי הנכס הנרכש.  שיעור המס ברכישת זכות במקרקעין שאינה למגורים עומד על  6%.

בגין רכישת דירה מגורים על ידי תושב ישראל שהיא דירתו היחידה כהגדרת מונח זה בחוק, קיימות הטבות מס משמעויות בתשלום מס רכישה. להרחבה ראה כאן>>.

בגין דירת מגורים אחרת (דירה שנייה ואילך) קיימות מדרגות מס רכישה כמפורט להלן:

שיעורי המס לדירת מגורים שאינה יחידה (שנת 2021):

מדרגה סכומי המדרגה על חלק משווי הדירה שיעור המס
1 עד 1,747,865 ש”ח 0%
2 מעל 1,747,865 ש”ח ועד 2,073,190 ₪ 3.5%
3 מעל 2,073,190 ש”ח ועד 5,348,565 ₪ 5%
4 מעל 5,348,565 ש”ח ועד 17,828,555 ₪ 8%
5 מעל 17,828,555 ש”ח 10%

דוגמה חישובית:

בגין דירה שאינה דירה יחידה שנרכשה במחיר של 2,500,000 ₪ ישולם מס רכישה כמפורט להלן:

מדרגה חלק השווי שיעור המס מס לתשלום
1 עד 1,747,865 ₪ 0% 0 ₪
2 מעל 1,747,865 ש”ח ועד 2,073,190 ₪ – סה”כ 325,325 ₪ 3.5% 11,386 ₪
3 מעל 2,073,190 ש”ח ועד 2,500,000 ₪ – 126,810 ₪ 5% 21,341 ₪
סה”כ 32,727 ₪

להרחבה אודות מס הרכישה בגין דירה יחידה / ראשונה  לחץ כאן >>