אושר הסכם פשרה בתביעה ייצוגית נגד אפריקה השקעות

אושרה פשרה בתביעה ייצוגית נגד אפריקה ישראל להשקעות בע"מ  ביום 30/9/2021 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב (סגן הנשיא, השופט חאלד כבוב)  הסכם פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה על ידי משרדנו [...]

אושר הסכם פשרה בתביעה ייצוגית נגד אפריקה השקעות2021-10-07T12:20:07+03:00

אושר הסכם פשרה בתביעה הייצוגית בעניין חברת קמור

אושר הסכם פשרה בתביעה הייצוגית בעניין חברת קמור היום 24.2.2021 אישרה כבוד השופטת רות רונן מבית המשפט המחוזי בתל אביב, המחלקה הכלכלית, את הסכם הפשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה על ידי [...]

אושר הסכם פשרה בתביעה הייצוגית בעניין חברת קמור2021-06-22T10:50:35+03:00

הרשות לניירות ערך החליטה לתמוך עקרונית במימון תביעה נגזרת בעניין רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ

הבטחת פעולתו היעילה והתקינה של שוק ההון, לרבות אמינותו בעיני משקיעים, הינה אחת מהמטרות העיקריות של הרשות לניירות ערך. הרשות לניירות ערך מקיימת פעולות שונות, לרבות פעולות אכיפה מינהליות ופליליות, [...]

הרשות לניירות ערך החליטה לתמוך עקרונית במימון תביעה נגזרת בעניין רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ2021-02-15T13:46:04+02:00