תחומי התמחות תובענות חדשות
פרסומים חדשים
 
חדשות

04/07/2017 - תביעה ייצוגית נגד חברות השכרת רכב
התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז (בלוד). עניינה של התביעה הינה הפליית ישראלים לעומת תיירים במחירי השכרת רכב בישראל. לטענת התובעים, הנתבעות פועלות בניגוד להוראות חוק איסור הפלייה במוצרים, בשירותים למקומות בידור ולמקומות ציבוריים תשס"א-2000 באשר הן משכירות כלי רכב לתושבי ישראל במחיר גבוה משמעותית מהמחיר אותו הן גובות בגין השכרה זהה לתיירים.


21/05/2017 - תביעה ייצוגית כנגד התאחדות בוני הארץ
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התביעה בגביית יתר של דמי חבר מחברי התאחדות בוני הארץ (לשעבר התאחדות הקבלנים והבונים בישראל). לטענת התובעים, גובה התאחדות בוני הארץ דמי חבר העולים על הסכומים המקסימליים המותרים לה בהתאם להוראות החוק העות'מאני על האגודות, העומדים בהתאם לסעיף 8 לחוק זה, על סך מקסימאלי של 24 ל"י לשנה. בנוסף, טוענים התובעים כי ההתאחדות מפלה בין חבריה וגובה דמי חבר שונים, באופן משמעותי, מחבריה הקבלנים שהם במעמד זהה על פי תקנונה.


08/05/2017 - תביעה נגזרת כנגד בעלי השליטה, ה"ה רמי ועדינה לוי והדירקטורים בחברת רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התביעה הינה עסקאות השכירות שבין החברה לבין בעלי השליטה ונושאי המשרה בחברה (מנכ"ל החברה מר רמי לוי ורעייתו גזברית החברה) אשר לא הובאו, ובניגוד לדין לאישור האסיפה הכללית. כיום משכירים בעלי השליטה לחברה 19 מבין 44 הסניפים המופעלים על ידה וזאת בנוסף למחסנים, משרדים וחנויות. לטענת התובע המדובר במהלך עסקי עקבי, במסגרתו בעלי השליטה מפרים את הוראות הדין, ניצבים במצב של ניגוד עניינים וגוזלים הזדמנויות עסקיות של החברה הציבורית.


14/02/2017 - תביעה ייצוגית נ' בנק דיסקונט
התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז (בלוד). עניינה של התביעה הינה הפרת הוראות הדין, ביחס לפיקדונות ללא תנועה (פיקדונות לא ניתנה בהם כל הוראה של הלקוח במשך 10 חודשים), כאשר לטענת התובע, וכמפורט בתביעה ובבקשה, הבנק מפר את הוראות צו הבנקאות במספר עניינים.


09/07/2017 - אושרה תביעה נגזרת בשם קרן הריט סלע קפיטל נדל"ן בע"מ נגד חברת הניהול שלה
ביום 9/7/2017 אושרה על ידי המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב (כבוד השופטת רות רונן) בקשה לניהול תובענה נגזרת שהוגשה על ידי משרדנו. בית המשפט פסק כי היה מקום לאשר את הסכם הניהול באישור משולש בעקבות תיקון 16 ובהיעדר אישור כאמור ההסכם חסר תוקף לתקופה של כשנתיים. במסגרת ניהול התביעה הנגזרת יוחלט על היקף דמי הניהול שתצטרך חברת הניהול להשיב או לפצות את החברה.
לרשימה המלאה לרשימה המלאה לרשימה המלאה
עמוד הבית| אודות| תחומי עיסוק| תובענות ייצוגיות| חדשות ופרסומים| קישורים| צור קשר| תנאי שימוש באתר| English
מרכז: רחוב י.ד. ברקוביץ 4, (בניין המוזיאון) תל אביב, מיקוד 64238 ת"ד 33111, טלפון: 03-7161670 פקסימיליה: 03-6969667
צפון: רחוב פיקדון 1,חיפה, מיקוד 31000, ת"ד 502 טלפון ראשי (רב קווי) 04-8530540 פקסימיליה: 04-8530555
Built by B-Com