About adi

This author has not yet filled in any details.
So far adi has created 61 blog entries.

אושרה פשרה בתביעה ייצוגית נגד חברת הביטוח הראל

אושרה פשרה בתביעה ייצוגית נגד חברת הביטוח הראל ביום 8.6.2021 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב' השופטת צילה צפת) הסכם פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה על ידי משרדנו כנגד חברת [...]

אושרה פשרה בתביעה ייצוגית נגד חברת הביטוח הראל2021-07-05T18:39:38+03:00

בית המשפט הורה על פרסום הסכם פשרה בתביעה הייצוגית נגד שופרסל

בית המשפט הורה על פרסום הסכם פשרה בתביעה הייצוגית נגד שופרסל ביום 7.6.2021 הורה בית המשפט המחוזי במחוז מרכז (כב' השופטת יעל טויסטר ישראלי) לפרסם לציבור הסכם פשרה שהוגש לאישורו [...]

בית המשפט הורה על פרסום הסכם פשרה בתביעה הייצוגית נגד שופרסל2021-07-05T12:20:13+03:00

תביעה ייצוגית נגד חברות השכרת רכב

תביעה ייצוגית נגד חברות השכרת רכב התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז (בלוד). עניינה של התביעה הינה הפליית ישראלים לעומת תיירים במחירי השכרת רכב בישראל. [...]

תביעה ייצוגית נגד חברות השכרת רכב2021-02-01T11:16:01+02:00

תביעה ייצוגית כנגד התאחדות בוני הארץ

תביעה ייצוגית כנגד התאחדות בוני הארץ התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התביעה בגביית יתר של דמי חבר מחברי התאחדות בוני הארץ [...]

תביעה ייצוגית כנגד התאחדות בוני הארץ2021-02-01T11:14:21+02:00

תביעה נגזרת כנגד בעלי השליטה, ה"ה רמי ועדינה לוי והדירקטורים בחברת רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ

תביעה נגזרת כנגד בעלי השליטה, ה"ה רמי ועדינה לוי והדירקטורים בחברת רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל [...]

תביעה נגזרת כנגד בעלי השליטה, ה"ה רמי ועדינה לוי והדירקטורים בחברת רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ2021-02-11T12:24:49+02:00

תביעה ייצוגית נ' בנק דיסקונט

תביעה ייצוגית נ' בנק דיסקונט התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז (בלוד). עניינה של התביעה הייצוגית והבקשה לאשרה ככזו, בטענה שבנק פועל שלא כדין בקשר [...]

תביעה ייצוגית נ' בנק דיסקונט2022-08-08T12:30:14+03:00

תביעה ייצוגית נגד טאואר סמיקונדקטור

תביעה ייצוגית נגד טאואר סמיקונדקטור התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התביעה הינו בפרשה חמורה של מצגים מטעים לרבות הצגת דוחות כספיים [...]

תביעה ייצוגית נגד טאואר סמיקונדקטור2021-02-01T20:37:24+02:00

תביעה נגזרת נגד בעלי תפקידים בחברה הבורסאית סלע נדל"ן

תביעה נגזרת נגד בעלי תפקידים בחברה הבורסאית סלע נדל"ן התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב. לטענת המבקשת, בין היתר, החל מסוף שנת 2011, נטלה [...]

תביעה נגזרת נגד בעלי תפקידים בחברה הבורסאית סלע נדל"ן2021-02-01T20:37:43+02:00

תובענה ייצוגית נגד אפריקה ישראל

תובענה ייצוגית נגד אפריקה ישראל התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב עניינה של התביעה הינו מצגי שווא בדוחות הכספיים של החברות, אפריקה השקעות ואפריקה [...]

תובענה ייצוגית נגד אפריקה ישראל2021-10-03T11:06:01+03:00

תובענה ייצוגית נגד מגדל חברה לביטוח

תובענה ייצוגית נגד מגדל חברה לביטוח התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב עניינה של התביעה הינו שיפוי המבוטחים בביטוחי בריאות. לטענת התובעים, המשיבה משפה את המבוטחים [...]

תובענה ייצוגית נגד מגדל חברה לביטוח2021-02-01T20:38:32+02:00