כל משתמש באתר זה מקבל על עצמו את תנאי השימוש המקובלים באתרים מסוג זה, ואת תנאי השימוש המפורטים להלן:  

זכויות יוצרים:הזכויות, מכל מן וסוג שהוא, לתכנים המופיעים באתר זה מוגנות בהתאם להוראות כל דין לרבות במסגרת דיני זכויות יוצרים, וחל איסור מוחלט להעתיק ו/או להשתמש בדרך כלשהי בתכנים אלה, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב ממשרד עורכי הדין.

הסתמכות ויעוץ משפטי: אין בתכנים המופיעים באתר זה כדי להוות יעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי. כל המידע, משפטי או אחר, המופיע באתר זה, הינו מידע כללי בלבד ובכל מקרה אין ולא ניתן להסתמך עליו לצורך קבלת החלטה ו/או נקיטת פעולה משפטית או אחרת.

כל האמור באתר זה בלשון זכר, גם בלשון נקבה משמע, וכל האמור בלשון יחיד, גם בלשון רבים משמע, ולהיפך.עמוד הבית| אודות| תחומי עיסוק| תובענות ייצוגיות| חדשות ופרסומים| קישורים| צור קשר| תנאי שימוש באתר| English
מרכז: רחוב י.ד. ברקוביץ 4, (בניין המוזיאון) תל אביב, מיקוד 64238 ת"ד 33111, טלפון: 03-7161670 פקסימיליה: 03-6969667
צפון: רחוב פיקדון 1,חיפה, מיקוד 31000, ת"ד 502 טלפון ראשי (רב קווי) 04-8530540 פקסימיליה: 04-8530555
Built by B-Com