21/02/16 - תביעה ייצוגית נגד טאואר סמיקונדקטור

התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התביעה הינו בפרשה חמורה של מצגים מטעים לרבות הצגת דוחות כספיים כוזבים בנסיבות חמורות במשך תקופה ממושכת החל מהרבעון השלישי לשנת 2012. לטענת התובע המשיבים במעשיהם ומחדליהם הרשלניים והמטעים עיוותו את המסחר בניירות הערך של המשיבה 1 ובין היתר גרמו לרכישת ניירות ערך שלא היו נרכשים אלמלא המצגים ו/או לרכישתם במחיר מנופח ומוגזם. סכום התביעה היצוגית הוערך ע"י מומחה כלכלי מטעם התובע בסך של כ- 338.2 מליון ₪.

עמוד הבית| אודות| תחומי עיסוק| תובענות ייצוגיות| חדשות ופרסומים| קישורים| צור קשר| תנאי שימוש באתר| English
מרכז: רחוב י.ד. ברקוביץ 4, (בניין המוזיאון) תל אביב, מיקוד 64238 ת"ד 33111, טלפון: 03-7161670 פקסימיליה: 03-6969667
צפון: רחוב פיקדון 1,חיפה, מיקוד 31000, ת"ד 502 טלפון ראשי (רב קווי) 04-8530540 פקסימיליה: 04-8530555
Built by B-Com