08/01/17 - בית המשפט העליון ביטל הפחתה בשכר הטרחה ובגמול

בית המשפט המחוזי אישר הסדר פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה על ידי משרדנו כנגד חברות הדלק עקב כך שמונה התשלום מתחיל לפעול בטרם יציאת דלק מפיית התדלוק. עם זאת, בית המשפט המחוזי הפחית משכר הטרחה והגמול שהומלצו על ידי הצדדים וכך הוגש על ידי משרדנו ערעור בלית המשפט העליון. ביהמ"ש העליון פסק כי אף שאין זו דרכו להתערב בעניינים אלו הרי זהו מקרה חריג שבו יש להתערב ולקבל את הערעור נוכח הנסיבות הייחודיות של התביעה והטיפול בה ובהתאם חייב את הנתבעות בשכ"ט כולל של כ-770 אלף ₪ ובגמול לתובע בסך שך כ-130 אלף ₪.

עמוד הבית| אודות| תחומי עיסוק| תובענות ייצוגיות| חדשות ופרסומים| קישורים| צור קשר| תנאי שימוש באתר| English
מרכז: רחוב י.ד. ברקוביץ 4, (בניין המוזיאון) תל אביב, מיקוד 64238 ת"ד 33111, טלפון: 03-7161670 פקסימיליה: 03-6969667
צפון: רחוב פיקדון 1,חיפה, מיקוד 31000, ת"ד 502 טלפון ראשי (רב קווי) 04-8530540 פקסימיליה: 04-8530555
Built by B-Com