'התביעות הייצוגיות' המצויות או היו מצויות בטיפול המשרד:

תביעה יצוגית נגד וואליה טרנספורטיישן ישראל וטלאול קונטקט סנטר
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
עניינה של התביעה, בשיגור של הודעות טלפוניות מוקלטות לנמענים בתפוצה רחבה, על מנת לפרסם קו נסיעה חדש שמפעילה חברת וואליה מירושלים לבני ברק וחזרה.
לטענת התובע, בשידור דבר הפרסומת הפרו החברות את הוראות סעיף 30א' לחוק התקשורת המכונה גם "חוק הספאם".
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 14 מליון ש"ח.

 
תביעה ייצוגית כנגד הראל חברה לביטוח
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בחיפה.
עניינה של התביעה הינו שיטת חישוב התשלום בגין ירידת ערך הרכב לאחר תאונה.
לטענת התובעת, שיטת החישוב הנהוגה ע"י המשיבה מפחיתה שלא כדין את רכיב הפיצוי בגין ירידת ערך הרכב, באשר ככל שחולפים החודשים ערכם של הרכבים יורד וכך מרוויחה החברה מחלוף הזמן.

 
תביעה ייצוגית כנגד מגדל חברה לביטוח
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בחיפה.
עניינה של התביעה הינו שיטת חישוב התשלום בגין ירידת ערך הרכב לאחר תאונה.
לטענת התובעת, שיטת החישוב הנהוגה ע"י המשיבה מפחיתה שלא כדין את רכיב הפיצוי בגין ירידת ערך הרכב, באשר ככל שחולפים החודשים ערכם של הרכבים יורד וכך מרוויחה החברה מחלוף הזמן.

 
תביעה ייצוגית כנגד חברת "השמירה"
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.
עניינה של התביעה הינו אי תשלום לעובדים כספים המגיעים להם כדין.
לטענת התובע,  החברה אינה משלמת כדין בגין עבודה במוצאי שבת, אינה משלמת שעות נוספות בגין עבודה מעבר לשבע שעות במשמרת לילה, אינה משלמת לעובדיה בגין השתתפות במטווחים ו/או רענוני ירי, ואינה משלמת כדין בגין ימי חג.
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 85 מילון ש"ח.

 
תביעה ייצוגית כנגד חברת הוט טלקום
התביעה והבקשה לאישור הוגשו בבית המשפט המחוזי בחיפה.
עניינה של התביעה הינו חיוב לקוחות המחזיקים בחבילות הכוללות "בנק" דקות חודשי בתעריף שיחה החורגת מהחבילה וזאת עוד בטרם נוצלו כלל הדקות בחבילה. 
לטענת התובע, הוט מוכרת ללקוחותיה חבילות שונות הכוללות "בנק" חודשי של דקות שיחה, אך בניגוד להתחיבותה, כאשר מנסה הלקוח להשתמש בחבילה במלואה, מחושבות הדקות האחרונות של החבילה (אשר הינן עדיין במסגרת חבילת הדקות) בתעריף דקת שיחה החורגת מהחבילה.
סכום התביעה מוערך בסך של כ – 29.4 מיליון ₪ ובמסגרתה מבוקשת השבת הסכומים שנגבו ביתר וכן הפסקת הגבייה לעתיד.

 
תביעה ייצוגית כנגד סונול ישראל בע"מ וספרינט מוטורס בע"מ
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט השלום בחיפה.
עניינה של התביעה הינו גביית תעריף השירות המלא מלקוחות המתדלקים את רכבם במשאבות התדלוק העצמי ומשלמים במזומן.
לטענת התובעת סונול מחייבת לקוחות המשלמים במזומן בתעריף שירות מלא, גם כאשר הם ממלאים במשאבות התדלוק העצמי.
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 42.5 מליון ש"ח ובמסגרתה מבוקש גם סעד של הפסקת גביית היתר לעתיד.

 
תובענה ייצוגית כנגד סוכנות הנסיעות מונה טורס בע"מ
הבקשה והתביעה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
לטענת התובעים בחרה סוכנות הנסיעות להפר את הוראות הדין, ולחשב את התשלום בשקלים של נסיעות הנקובות בסכום דולרי לפי שער דולר העולה על שער ההמרה המקסימאלי המותר.
סכום התובענה לקבוצה מוערך בסך נומינאלי של כ- 11.5 מיליון ₪.

 
תביעה נגזרת כנגד ד"ר משה בן שאול והדירקטורים בחברת אילקס מדיקל בע"מ
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
לטענת התובעים במהלך תקופה הרלוונטית לתביעה (בין השנים 2005 - 2011) משך ד"ר בן שאול, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, סכומי עתק כשכר, מכוח הסכם העסקה שלא אושר כקבוע בחוק. 
לטענת התובעים, הסכם העסקה כלל מנגנונים אוטומטיים אשר הביאו במרוצת השנים לניפוח השכר לכדי ממדים לא פרופורציונאליים ולא בכדי לא הובא הסכם זה לאישור.
התביעה מופנית גם כנגד חברי דירקטוריון החברה אשר נשלט של ידי מר בן שאול.
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 33 מיליון ₪ ובמסגרתה מבוקשים סעדים נוספים.

 
תביעה ייצוגית כנגד פלאפון - חיוב בתשלום חודשי קבוע עבור קווים "רדומים"
תביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז.
עניינה של התביעה הינו בגין חיוב בתשלום חודשי קבוע אותו התחילה המשיבה לגבות בשנת 2011, ללא כל התראה מוקדמת, עבור קווים "רדומים" בהם עשה הלקוח שימוש לפני שנים רבות וחדל מכך בתיאום עם המשיבה.
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 19.8 מליון ש"ח ובמסגרתה מבוקש גם סעד של הפסקת הגביה לעתיד.

 
תביעה ייצוגית כנגד פלאפון - תשלום בשם "סולו-דו"
התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז.
עניינה של התביעה הינו בתשלום המכונה בשם "סולו-דו", שבמהותו הינו בגין האפשרות הנתונה ללקוח להשתמש במקביל בשני מכשירי פלאפון. המשיבה לא גבתה תשלום זה בעבר. מעבר לכך, תעריפוניה של המשיבה לאורך השנים לא כללו כל אזכור לשירות בשם "סולו-דו". לטענת התובע המשיבה התחילה לגבות תשלום זה ללא הסכמת הלקוחות במסווה של "עדכון תעריפים".
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 8.5 מליון ש"ח ובמסגרתה מבוקש גם סעד של הפסקת הגביה לעתיד.

 
תביעה ייצוגית כנגד מכבי שירותי בריאות
התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
עניינה של התביעה במהלך חד צדדי של הפסקת אספקת תרופת הליפיטור, המיועדת לטיפול בחולים בעלי רמת כולסטרול גבוהה בדם. 
לטענת התובע החליטה מכבי להפסיק את אספקת התרופה, הנפוצה והמקובלת והכלולה בסל הבריאות, שלא על בסיס שיקולים רפואיים, גם לחולים אשר אוזנו מבחינה טיפולית בתרופה הנדונה.
מהלך זה של מכבי שירותי בריאות נעשה באופן גורף, שרירותי, שלא על בסיס שיקולים רפואיים ועומד לטענת התובע, בין היתר, בניגוד: לחוק זכויות החולה, לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, לחוזר מנכ""ל משרד הבריאות, לעמדת הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית ולעמדת נציבת קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.
סכום התביעה מוערך בסך של כ – 56 מיליון ₪ ובמסגרת התביעה מתבקשים גם סעדים הצהרתיים וצווי עשה.

 
תביעה ייצוגית כנגד ג'קי בן זקן, איתן אלדר וצביקה קולנברנר
התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
התביעה הוגשה כנגד ג'קי בן זקן, איתן אלדר וצביקה קולנברנר בגין מעורבותם במעשי התרמית, לרבות עסקאות עצמיות ועסקאות מתואמות, אשר גרמו להכללת מניית מנופים במדד תל אביב 100.
התביעה הוגשה, לאחר החיפוש שנערך במשרדי חברת מנופים, ממצאי החקירה של הרשות לניירות ערך ומעצרם של חלק מהמעורבים בפרשה ועל יסוד אינדיקציות נוספות המצביעות על התערבות בלתי הוגנת במסחר במניות החברה.
סכום התביעה מוערך בסך של כ – 53 מיליון ₪ ובין היתר, מחושב על יסוד הצניחה במחיר מניית מנופים עם גילוי הפרשה.

 
תובענה ייצוגית כנגד עיריית ראשון לציון
התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז.
עניינה של התביעה בגביית יתר בגין פינוי אשפה.
לטענת התובעות, שוללת עיריית ראשון לציון ממרבית בתי העסק הפועלים בתחומה את הזכות לפינוי פסולת רגילה, זכות העומדת להם בין היתר מכוח תשלום ארנונה. השיטה אותה אימצה עיריית ראשל""צ על מנת לקפח את בתי העסק היא הכללתם של מספר בתי עסק רבים הפועלים במרכז עסקים אחד או בניין משרדים אחד והתייחסות אליהם כעסק אחד וזאת לצרכי גביית האגרה בלבד ועל אף שלצרכי ארנונה היא מחייבת כל בית עסק בנפרד.
סכום התביעה מוערך בסך של כ – 40 מיליון ₪ ובמסגרתה מבוקש גם סעד של הפסקת גביית היתר לעתיד.

 
תביעה ייצוגית נגד אל על נתיבי תעופה
תביעה בתחום דיני הצרכנות. התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי בחיפה.
עניינה של התביעה בגביית יתר של דמי ביטול טיסה.
לטענת התובע אל-על גובה דמי ביטול בגין כל כרטיס בנפרד ולא בגין העסקה כולה כפי שמתחייב בחוק  וכן גובה דמי ביטול בסך של כ - 100 ש""ח גם כאשר סכום זה גבוה מ-  5% ממחיר הכרטיס, למרות שעל פי הוראות חוק הגנת הצרכן עליה לגבות את הנמוך מבינהם.
כ""כ טוען התובע כי אל על גובה דמי שינוי בגין כרטיסי טיסה שהוזמנו הגבוהים מדמי ביטול הקבועים בדין.

 
תובענה ייצוגית כנגד סונול
תביעה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות. התובענה עוסקת בגבייה של תוספת לילה, שבת וחג מלקוחות שברכבם התקן "דלקן סונול" המתדלקים בשירות עצמי.
לטענת התובע סונול מחייבת את לקוחות הדלקן בתוספת תשלום בעת תדלוק בין השעות 20:00 בערב ל-6:00 בבוקר, בשבת או בחג, וזאת על אף שהתדלוקים מבוצעים במשאבות לשירות עצמי וללא קבלת שירות ממתדלק.
סכום התביעה מוערך בסך של כ – 33 מיליון ₪ ובמסגרתה מבוקש גם סעד של הפסקת גביית היתר לעתיד.

 
תובענה ייצוגית כנגד כלל מימון אישי
תביעה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות והלוואות חוץ בנקאיות.
תמצית עניינה של התביעה הייצוגית, בין היתר, בהעלאת סכום "דמי הגבייה החודשיים" באופן חד צדדי, בניגוד להסכם ולהוראות חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות וכן בהפרת הוראות תקנות הגנת הצרכן (גודל האותיות לחוזה אחיד). בסך של כ- 8 מליון ₪ ובנוסף מתבקש בית המשפט ליתן צוי עשה וסעדים הצהרתיים.

 
תביעה ייצוגית כנגד בנק לאומי
תביעה ייצוגית בתחום דיני הבנקאות.
עניינה של התביעה בגביית יתר של עמלה הנוגעת לבקשת לקוח להפקה ו/או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב של הבנק.  לטענת התובע הבנק גובה עמלה כפולה בגין בקשה אחת של לקוח להפיק או להדפיס מסמכים ממאגר ממוחשב, בניגוד לקבוע בכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות) התשס"ח-2008, וכן בתעריפונים שמפרסם הבנק. סכום התביעה מוערך בסך של כ – 55 מיליון ₪ ובמסגרתה מבוקש גם סעד של הפסקת גביית היתר לעתיד.

 
תובענה ייצוגית כנגד דור-אלון, סונול, פז ודלק
בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות.
התביעה ובקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי בחיפה. התובענה עוסקת בחיובי סרק המבוצעים במשאבות התדלוק. סכום התביעה האישית מגיע כדי 126 ש"ח וסכום התביעה לקבוצה מוערך בסך של 124,311 מיליון ש"ח (כל חברה לפי חלקה היחסי כמפורט בתביעה).

 
תובענה ייצוגית כנגד מדינה ישראל - צבא הגנה לישראל
בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב - תביעת השבה כנגד רשות בתחום דיני הביטוח.
התובענה עוסקת בפוליסת ביטוח החיים הקבוצתית של משרתי הקבע והגמלאים. לטענת המבקש בשים לב שחברי הקבוצה נושאים בתשלום פרמיות ביטוח חיים, בדרך של ניכוי משכרם החודשי, הרי עצם כפייתו והעדר האפשרות לבטלו עומדים בניגוד להוראות כל דין. המבקש עותר בשמו ובשם הקבוצה, להשבת הסכומים שנגבו שלא כדין (להלן:"העילה הראשונה"). עוד הטוען המבקש כי התשלום הכפוי נגבה מעבר לסכום הנקוב בתנאי הפוליסה ומבלי לגרוע בדרישת ההשבה ביחס לעילה הראשונה, עומדת לקבוצה הזכות לקבלת הסכומים שנגבו ביתר כאמור (להלן :"העילה השנייה").  סכום התביעה האישית מגיע כדי 2,165 ש"ח בעילה הראשונה וסך של 483 ש"ח בעילה השניה. סכום התביעה לקבוצה מגיע כדי 40 מיליון ש"ח בעילה הראשונה ו- 33.810 מיליון ש"ח בעילה השנייה.

 
תובענה ייצוגית כנגד מגדל וכלל חברות לביטוח וחבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ
בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני ביטוח.
התביעה ובקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. התובענה עוסקת פוליסת ביטוח החיים הקבוצתית של משרתי הקבע והגמלאים. לטענת המבקש בשים לב שחברי הקבוצה נושאים בתשלום פרמיות ביטוח חיים, בדרך של ניכוי משכרם החודשי, הרי עצם כפייתו והעדר האפשרות לבטלו עומדים בניגוד להוראות כל דין. המבקש עותר בשמו ובשם הקבוצה, לביטול התשלום הכפוי למפרע וכמובן לביטול התשלום הכפוי מעתה ואילך (להלן:"העילה הראשונה"). עוד טוען המבקש כי המשיבות הגדילו את התשלום הכפוי, שלא בהתאם לתנאי הפוליסה (להלן :"העילה השנייה") וכן כי אינן מעבירות לרשות חברי הקבוצה את תנאי הפוליסה המלאים והעדכניים בניגוד להוראות הדין. סכום התביעה האישית מגיע כדי 2,165 ש"ח בעילה הראשונה וסך של 483 ש"ח בעילה השניה. סכום התביעה לקבוצה מגיע כדי 490 מיליון ש"ח בעילה הראשונה ו- 84.5 מיליון ש"ח בעילה השנייה.

 

המשרד מטפל במקביל בהכנת מספר תובענות ייצוגיות ובקשות לאישורן, לרבות בתחומי ניירות ערך, בנקאות, ביטוח, רשויות מקומיות ועוד. במסגרת זו מטפל המשרד בעיבוד והשגת כל החומר הנדרש להגשת הבקשות והתובענות - בשיתוף עם התובעים הנציגים ומומחים בתחומים הרלוונטיים.

כל המפורט לעיל, הינו בהתאם לבקשות ולתביעות שהוגשו לבתי המשפט השונים.


עמוד הבית| אודות| תחומי עיסוק| תובענות ייצוגיות| חדשות ופרסומים| קישורים| צור קשר| תנאי שימוש באתר| English
מרכז: רחוב י.ד. ברקוביץ 4, (בניין המוזיאון) תל אביב, מיקוד 64238 ת"ד 33111, טלפון: 03-7161670 פקסימיליה: 03-6969667
צפון: רחוב פיקדון 1,חיפה, מיקוד 31000, ת"ד 502 טלפון ראשי (רב קווי) 04-8530540 פקסימיליה: 04-8530555
Built by B-Com