אושרה פשרה בתביעה ייצוגית נגד חברת הביטוח הראל


ביום 8.6.2021 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב' השופטת צילה צפת) הסכם פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה על ידי משרדנו כנגד חברת הביטוח הראל. 

המדובר בתביעה ייצוגית שעניינה בכך שחברת הביטוח מחסירה מדד אחד בעת שהיא משלמת למבוטחיה גמלת סיעוד חודשית ובמקום לשלם בהתאם למדד הידוע במועד התשלום (כפי שצריך לפי טענתנו בתביעה) היא מחשבת את הגמלה בהתאם למדד הידוע בתחילת חודש התשלום (בנוסף, נטען ביחס לפוליסת סיעוד של גמלאי הסתדרות המורים בישראל, כי מדד הבסיס לא חושב נכון). כתוצאה מכך, כך נטען בתביעה, שולמו קצבאות בחסר למבוטחי הנתבעת.

במענה לתביעה נטען על ידי המשיבה, בין היתר, כי הדרך בה היא מתנהלת עולה בקנה אחד עם הוראות הדין לרבות חוק חוזה הביטוח.

בהתאם להסדר הפשרה שאושר על ידי בית המשפט חברת הביטוח שינתה את התנהלותה והיא משערכת כיום את הגמלאות בהתאם לנטען בתביעה (קרי בהתאם למדד הידוע במועד התשלום וכן תוך תיקון מדד הבסיס בפוליסת הסתדרות המורים).

כמו כן התחייבה חברת הביטוח להחזר מלא של הפרשי המדד ששולמו בחסר לכל תקופת ההתיישנות ועד למועד התיקון.  

בית המשפט בבואו לאשר את הפשרה מצא כי הסדר הפשרה משרת את תכליות התביעה הייצוגית הן באשר לעבר והן באשר לעתיד.

בית המשפט פסק כי הגמול לתובעת יעמוד על סך של 100,000 ₪ בתוספת מע"מ ואילו שכ"ט למשרדנו יעמוד על סך של 500,000 ₪ בתוספת מע"מ. בית המשפט ציין כי: "בפסיקת הסכומים הבאתי בחשבון בין היתר את התועלת שהצמיח ההליך לקבוצה ואת מידת חשיבותו הציבורית".

לעמוד התביעה לחץ כאן>>