אושרה פשרה בתביעה הייצוגית נגד G1 פתרונות אבטחה (לשעבר "השמירה")

ביום 06/10/2022 אישר בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (כבוד השופטת אופירה דגן – טוכמכר) הסכם פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה על ידי משרדנו כנגד חברת G1 פתרונות אבטחה (לשעבר "השמירה").

  • תשלום "שעות מנוחה" בגין עבודה במוצ"ש (אשר לא קדמה לה מנוחה של 36 שעות לפחות);
  • תשלום גמול "שעות נוספות" בגין השעה השמינית במשמרת לילה;
  • תשלום שעות עבודה בגין השתתפות במטווחים ובאימוני ירי;
  • תשלום דמי חגים כדין.

הצדדים בתיק ניהלו הליכים ממושכים ורבים, לרבות הלכי גישור מורכבים ובסופם הגיעו לכלל פשרה בתובענה הייצוגית, במסגרתו התחייבה הנתבעת לשאת, בין היתר, בפיצוי כספי שלא יפחת מסך של 4,000,000 ש"ח לעובדי הנתבעת, בעיקר בקשר עם עילת התביעה הנוגעת לתשלום בגין "שעות מנוחה" בגין עבודה במוצ"ש אשר לא קדמה לה מנוחה של 36 שעות לפחות.

בית המשפט פסק בהתאם להמלצת הצדדים כי הגמול לתובע יעמוד על סך של 100,000 ₪ ושכ"ט לבאי כוח הקבוצה.

לפסק הדין לחץ כאן >>

לעמוד התביעה לחץ כאן>>