אושרה פשרה בתביעה הייצוגית נגד שופרסל בעניין שוברי קנייה

ביום 14/12/2021 אישר בית המשפט המחוזי מרכז – לוד (כבוד השופטת יעל טויסטר ישראלי)  הסכם פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה על ידי משרדנו ועוה"ד אמיר ישראלי כנגד חברת שופרסל בע"מ.

המדובר בתביעה ייצוגית שהוגשה בשנת 2017, בעניין שוברים בסך של 30 ש"ח שמעניקה שופרסל ללקוחותיה, החברים במועדון הלקוחות של שופרסל, אשר נצברו לזכותם 4,000 נקודות. 

בהתאם לנטען בבקשה ובתביעה, שוברים אלה מהווים תו קניה כמשמעו בחוק הגנת הצרכן ומשום כך הגבלת תוקף מימוש ההטבה לתקופה קצרה מ – 5 שנים עומדת בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן (בין היתר, סעיף 14 ח' לחוק הגנת הצרכן). עוד נטען כי חלק מהתנאים שנקבעו על ידי שופרסל למימוש השוברים הינם תנאים מקפחים וכי שופרסל התעשרה שלא כדין על חשבון לקוחותיה.

הצדדים בתיק ניהלו גישור ממושך במסגרתו הגיעו להסכם פשרה בתובענה הייצוגית, במסגרתו התחייבה שופרסל, בין היתר, לשלוח לחברי הקבוצה שוברים חדשים בשווי כולל של כ – 6.6 מיליון ש"ח וכן להנפיק שוברים הטבה נוספים בגין שוברים שפקעו בסך כולל של 236,000 ש"ח.

בנוסף התחייבה שופרסל לפעול לשיפור יידוע הלקוחות והוספת תזכורות באשר למועד שבו צפויות ההטבות לפקוע, הכל כמפורט בהסכם הפשרה.

כפי שמפורט בפסק הדין המאשר את הפשרה בית המשפט קבע כי: "על פני הדברים, בקשת האישור מגלה עילת תביעה לכאורה, ומעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה ובהן, בבחינת השאלה האם המשיבה הפרה את הוראות הדין השונות." וכן כי: "…הסדר הפשרה מהווה מענה ראוי, הוגן וסביר לעניינם של חברי הקבוצה, וכי סיום ההליך בהסדר הפשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין."

בית המשפט פסק כי הגמול לתובעת יעמוד על סך של 50,000 ₪ ואילו שכ"ט באי כוח הקבוצה יעמוד על סך של 700,000 ₪ בתוספת מע"מ.

 

לפסק הדין לחץ כאן >>

לעמוד התביעה לחץ כאן>>