סכום תביעה מופרז ובלתי מבוסס – העברת הדיון לבית המשפט השלום וחיוב תובע בהוצאות

תביעה ייצוגית אשר הגנתה מנוהלת על ידי משרדנו, הוגשה בסכומים מופרזים ובלתי מבוססים לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

כבר בשלב המקדמי הוגשה על ידינו בקשה לסילוק על הסף של התביעה בהעדר סמכות עניינית של בית המשפט המחוזי לדון בה. הבקשה הראשונית אומנם נדחתה, אך בית המשפט אפשר לנתבעת להעלות טענות אלה שוב בתשובה לבקשת האישור.

כמו כן קבע בית המשפט כי אם יוברר במהלך הדיון בבקשת האישור שיש בטענת הסף שהעלתה הנתבעת ממש, הרי הדבר יקבל ביטוי בפסיקת הוצאות הולמות כנגד התובע.

לאחר שהוגשה התשובה לבקשת האישור, שם הועלתה שוב הטענה מטעמנו התקיים דיון מקדמי בנוכחות הצדדים.

במסגרת הדיון התברר שאכן יש ממש בטענות הנתבעת, לפיהם סכומי התביעה מופרזים ולפיכך בית המשפט המחוזי אינו מוסמך לדון בתביעה זו.

נוכח האמור, המליץ בית המשפט לתובע להסכים להעברת הדיון לבית המשפט השלום ובנוסף חייב את התובע בתשלום הוצאות למשיבה בסך של 5,000 ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.

לקריאת ההחלטה לחצו כאן >>