קו הגנה אפשרי בתביעה ייצוגית – חוסר סמכות עניינית

כמו בתביעות כספיות אחרות, גם תביעות ייצוגיות אמורות להיות מוגשות לבית המשפט המוסמך לדון בהן. בתביעות כספיות סמכותו של בית המשפט המחוזי, הינה אך ורק לתביעות בסכום העולה על 2,500,000 ₪.

אמנם לא מצופה מתובע ייצוגי לערוך בשלב הגשת הבקשה לאישור התביעה הייצוגית, חישוב מדויק של סכום התביעה, ואולם נדרשת הערכה סבירה ותחשיב כלשהו לגובה הנזק, דבר שתובעים רבים אינם מקפידים עליו.

בפועל, פעמים רבות מוגשות לבתי המשפט המחוזיים בקשות לאישור תביעות ייצוגיות בהן נתבעים סכומים מופרזים ומנופחים, לעיתים גם  ביודעין, וזאת בניסיון להפעיל לחץ פסול על הנתבע.

המוטיבציה של התובעים להפריז בסכומי התביעה היא ההנחה שנתבע אשר חשוף לכאורה לתביעה של מיליוני שקלים ייטה להתפשר בסכומים גבוהים יותר, לרבות תשלום גמול לתובע ושכר טרחה לבאי כוח התובעים, על מנת להימנע מהסיכון האפשרי ומעלויות ניהול ההליך.

בנסיבות אלה, קו הגנה אפשרי כנגד בקשה לאישור תובענה ייצוגית, בה ננקבו סכומים מופרזים ובלתי מבוססים, על מנת להגישה בבית המשפט המחוזי, שאינו מוסמך לדון בתביעה, היא הגשת בקשה למחיקת התביעה מחוסר סמכות או העברתה לבית המשפט המוסמך (כלומר בית המשפט השלום), תוך חיוב התובע בהוצאות הנתבע.

כך כבר נקבע בעניין דוידוב נ' הראל:

"אם נוקב תובע בסכום התביעה, שעל פניו נראה שהנתונים שנמסרו בכתב התביעה, מעוררים ספק ביחס לסמכות העניינית של בית המשפט, אין מניעה ואולי אף חובה שבית המשפט יידרש לברר את נכונות הנתונים בטרם בירור ההליך, ועל מנת לוודא את זהות הערכאה המוסמכת לדון בתובענה."

ת"צ (ת"א) 9523-04-12 אבי דוידוב נ' הראל אחזקות- מועדון הכדורגל הפועל תל-אביב בע"מ, (פורסם בנבו, 7.2.13)

בדרך פעולה זו, ניתן להשיג יעד אסטרטגי ראשון במעלה והוא ביטול מנוף הלחץ הפיקטיבי אותו ניסה להפעיל התובע הייצוגי, ובמקביל גם חיוב התובע בהוצאות מתאימות לטובת הנתבע.

בתביעה הנמצאת בטיפולנו, ניתנה בימים אלו החלטה ברוח זו, המורה על העברת ההליך, כבר בשלביו המוקדמים, לבית המשפט השלום תוך חיוב התובע בהוצאות לטובת הנתבע.

לקריאת ההחלטה לחצו כאן >>