להלן קישורים למסמכים רלוונטיים לקריאה נוספת:

חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו – 2006; 

תקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010;

תקנות תובענות ייצוגיות (סיוע במימון בקשות לאישור ותובענות ייצוגיות), תש"ע-2010;

קישור לאתר הקרן למימון תובענות ייצוגיות – משרד המשפטים;