תביעה ייצוגית כנגד בנק לאומי

תביעה ייצוגית בתחום דיני הבנקאות.
עניינה של התביעה בגביית יתר של עמלה הנוגעת לבקשת לקוח להפקה ו/או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב של הבנק. לטענת התובע הבנק גובה עמלה כפולה בגין בקשה אחת של לקוח להפיק או להדפיס מסמכים ממאגר ממוחשב, בניגוד לקבוע בכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות) התשס"ח-2008, וכן בתעריפונים שמפרסם הבנק. סכום התביעה מוערך בסך של כ – 55 מיליון ₪ ובמסגרתה מבוקש גם סעד של הפסקת גביית היתר לעתיד.