תביעה ייצוגית כנגד ג'קי בן זקן, איתן אלדר וצביקה קולנברנר

התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
התביעה הוגשה כנגד ג'קי בן זקן, איתן אלדר וצביקה קולנברנר בגין מעורבותם במעשי התרמית, לרבות עסקאות עצמיות ועסקאות מתואמות, אשר גרמו להכללת מניית מנופים במדד תל אביב 100.
התביעה הוגשה, לאחר החיפוש שנערך במשרדי חברת מנופים, ממצאי החקירה של הרשות לניירות ערך ומעצרם של חלק מהמעורבים בפרשה ועל יסוד אינדיקציות נוספות המצביעות על התערבות בלתי הוגנת במסחר במניות החברה.
סכום התביעה מוערך בסך של כ – 53 מיליון ₪ ובין היתר, מחושב על יסוד הצניחה במחיר מניית מנופים עם גילוי הפרשה.