תביעה ייצוגית כנגד חברת הוט טלקום

התביעה והבקשה לאישור הוגשו בבית המשפט המחוזי בחיפה.
עניינה של התביעה הינו חיוב לקוחות המחזיקים בחבילות הכוללות "בנק" דקות חודשי בתעריף שיחה החורגת מהחבילה וזאת עוד בטרם נוצלו כלל הדקות בחבילה.
לטענת התובע, הוט מוכרת ללקוחותיה חבילות שונות הכוללות "בנק" חודשי של דקות שיחה, אך בניגוד להתחיבותה, כאשר מנסה הלקוח להשתמש בחבילה במלואה, מחושבות הדקות האחרונות של החבילה (אשר הינן עדיין במסגרת חבילת הדקות) בתעריף דקת שיחה החורגת מהחבילה.
סכום התביעה מוערך בסך של כ – 29.4 מיליון ₪ ובמסגרתה מבוקשת השבת הסכומים שנגבו ביתר וכן הפסקת הגבייה לעתיד.