תביעה ייצוגית כנגד חברת מידרוג

התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
עניינה של התביעה, בדירוג שגוי של מספר סדרות של איגרות חוב אשר הונפקו על ידי חברת פטרוכימיים.
לטענת התובעת, ביום 4/10/2012 דירגה חברת מידרוג את כל סדרות האג"ח , באופן אחיד, מבלי להתייחס וליתן משקל כלשהו לבטוחות הקיימות ו/או להעדר הבטוחות ביחס לכל אחת מסדרות אגרות החוב.
רק ביום 11/06/2013 פורסם דו"ח המתקן את העיוות בדירוג אגרות החוב וקבע דירוג שונה לסדרות השונות של אגרות החוב התאם לתוחלת ההפסד הצפויה לכל סדרה בהתחשב בבטוחותיה.
בדו"ח המתקן דורגו סדרות אגרות החוב, בין היתר ולמעשה בעיקר בהתאם לבטוחות העומדות לרשותן, בהינתן כשל פירעון.
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 39 מיליון ש"ח.