תביעה ייצוגית כנגד מכבי שירותי בריאות

התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
עניינה של התביעה במהלך חד צדדי של הפסקת אספקת תרופת הליפיטור, המיועדת לטיפול בחולים בעלי רמת כולסטרול גבוהה בדם.
לטענת התובע החליטה מכבי להפסיק את אספקת התרופה, הנפוצה והמקובלת והכלולה בסל הבריאות, שלא על בסיס שיקולים רפואיים, גם לחולים אשר אוזנו מבחינה טיפולית בתרופה הנדונה.
מהלך זה של מכבי שירותי בריאות נעשה באופן גורף, שרירותי, שלא על בסיס שיקולים רפואיים ועומד לטענת התובע, בין היתר, בניגוד: לחוק זכויות החולה, לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, לחוזר מנכ""ל משרד הבריאות, לעמדת הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית ולעמדת נציבת קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.
סכום התביעה מוערך בסך של כ – 56 מיליון ₪ ובמסגרת התביעה מתבקשים גם סעדים הצהרתיים וצווי עשה.