תביעה ייצוגית כנגד סונול ישראל בע"מ וספרינט מוטורס בע"מ

התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט השלום בחיפה.
עניינה של התביעה הינו גביית תעריף השירות המלא מלקוחות המתדלקים את רכבם במשאבות התדלוק העצמי ומשלמים במזומן.
לטענת התובעת סונול מחייבת לקוחות המשלמים במזומן בתעריף שירות מלא, גם כאשר הם ממלאים במשאבות התדלוק העצמי.
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 42.5 מליון ש"ח ובמסגרתה מבוקש גם סעד של הפסקת גביית היתר לעתיד.