תביעה ייצוגית כנגד פלאפון – חיוב בתשלום חודשי קבוע עבור קווים "רדומים"

תביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז.
עניינה של התביעה הינו בגין חיוב בתשלום חודשי קבוע אותו התחילה המשיבה לגבות בשנת 2011, ללא כל התראה מוקדמת, עבור קווים "רדומים" בהם עשה הלקוח שימוש לפני שנים רבות וחדל מכך בתיאום עם המשיבה.
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 19.8 מליון ש"ח ובמסגרתה מבוקש גם סעד של הפסקת הגביה לעתיד.