תביעה ייצוגית כנגד פלאפון – תשלום בשם "סולו-דו"

התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז.
עניינה של התביעה הינו בתשלום המכונה בשם "סולו-דו", שבמהותו הינו בגין האפשרות הנתונה ללקוח להשתמש במקביל בשני מכשירי פלאפון. המשיבה לא גבתה תשלום זה בעבר. מעבר לכך, תעריפוניה של המשיבה לאורך השנים לא כללו כל אזכור לשירות בשם "סולו-דו". לטענת התובע המשיבה התחילה לגבות תשלום זה ללא הסכמת הלקוחות במסווה של "עדכון תעריפים".
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 8.5 מליון ש"ח ובמסגרתה מבוקש גם סעד של הפסקת הגביה לעתיד.