תביעה ייצוגית כנגד קרן מקפת

התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.
עניינה של התביעה הינו בחיוב יתר של קרן הפנסיה בניגוד להוראות הדין ובניגוד להוראות התקנון האחיד מכוחו היא פועלת.
לטענת התובע, המשיבה גובה "עמלת שירות" אשר נגבית בנוסף לדמי הניהול הנגבים מהעמיתים ו/או המבוטחים.
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 4.7 מליון ש"ח.