תביעה ייצוגית נגד הראל חברה לביטוח

התובענה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
עניינה של התביעה הינו בתשלום שגוי למבוטחים בפוליסת סיעוד.
לטענת התובעת המשיבה משערכת את גמלת הסיעוד החודשית, המשולמת על ידיה למבוטחיה,
בהתאם למדד הידוע בתחילת החודש במקום המדד הידוע במועד התשלום
בנוסף לכך מצמידה המשיבה את גמלת הסיעוד החודשית למדד בסיסי המאוחר בחודשיים
למדד הבסיסי הקבוע בפוליסה.

בתביעה זו הוגש הסכם פשרה לאישורו של בית המשפט. להרחבה בעניין הסכם הפשרה לחץ כאן>>