תביעה ייצוגית נגד חברות התקשורת 012, 013, 014, 015 ו- 018

התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
עניינה של התביעה בחיובי יתר שיחות בינלאומיות, ליעדים שונים בחו"ל.
לטענת התובע, המשיבות מחייבות את לקוחותיהן בגין זמן ההמתנה למענה, עוד בטרם מומשה ההתקשרות, בניגוד להוראות הדין והרישיון מכוחו הן פועלות.
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 56 מליון ש"ח