תביעה ייצוגית נגד חברת EASY JET

התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז (בלוד).
עניינה של התביעה בגביית יתר כאשר לקוח מבקש לבטל הזמנה של של טיסה.
לטענת התובע איזי-ג'ט גובה את מלוא מחיר הכרטיס בניכוי מיסי הנמל ובך מתעלמת מהדין הישראלי וגובה דמי ביטול מופקעים בניגוד לדין בניגוד לקבוע במפורד בחוק הגנת הצרכן.
סכום התביעה הייצוגית מוערך לכל הפחות בכעשרות מיליוני ש"ח (מאות שקלים לכל ביטול)