תביעה ייצוגית כנגד רשת משקאות קמעונאית – נמחקה על הסף בהמלצת בית המשפט

כנגד לקוחת המשרד, רשת משקאות קמעונאית בפריסה ארצית, הוגשה תובענה ובקשה לאשרה כתביעה ייצוגית בבית המשפט המחוזי במחוז מרכז, בטענה להטעיה ביחס לאחד מבקבוקי השתייה שנמכרו בחנויות הרשת.

לטענת התובע החברה הטעתה את הצרכנים לחשוב כי משקה בשם CEVOLI שיוצר בישראל, על ידי חברה מקומית, הינו משקה למברוסקו מקורי המיוצר באיטליה. לטענת התובע לא ניתן לכנות משקה בשם למברוסקו אלא אם יוצר באיטליה מזן ענבים בשם זה.

סכום התביעה הועמד על ידי התובע על הסך המופרז של 207 מיליון ₪ (!)

מייד עם קבלת התיק לטיפול, נלמד הנושא לעומקו, לרבות ההיבטים המשפטיים והעובדתיים הכרוכים בו.  לטענת המשרד המדובר היה בתובענה מופרכת, הנעדרת עילה משפטית תקפה לניהולה כתובענה ייצוגית. המשרד ניסה בתחילה לנהל משא ומתן עם התובע לסילוק התובענה על הסף -תוך שהיא מעמידה את באי כוחו על הטעויות והכשלים הרבים בבקשה שהוגשה כנגד החברה.

כאשר כשל משא ומתן זה הוגשה תשובה מפורטת בשם החברה אשר דוחה את הטענות מכל וכל.

לטענת החברה לא  היה לה כל קשר לייצור המשקה, שמו או סימונו והיא לא הטעתה את צרכניה לא בפרסום ולא בכל אמצעי אחר. בנוסף בהתאם לטענות החברה אין מניעה לייצר משקה מענבי למברוסקו ולכנותו כך, גם מחוץ לאיטליה, באשר אין כינוי מקור מוגן על פי הדין הישראלי לפי חוק הגנת כינוי מקור וציוני גיאוגרפיים, תשכ"ה 1965. החברה טענה כי אין לתובע כל עילה תביעה אישית כנגדה וכי המדובר בתובענה ייצוגית מופרכת, בסכום מופרז, לשון המעטה.

לאחר ישיבת קדם המשפט ונוכח הטענות שהועלו בתגובת החברה, המליץ בית המשפט לתובע לחזור בו (להסתלק) מהתביעה כנגד רשת המשקאות וכך עשה התובע.  

העתק פסק הדין מצורף בזאת