תביעה ייצוגית נ' בנק דיסקונט

התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז (בלוד).

עניינה של התביעה הייצוגית והבקשה לאשרה ככזו, בטענה שבנק פועל שלא כדין בקשר ל"חשבונות רדומים" (פיקדונות ללא תנועה), בין היתר, בכך שהוא השקיע אותם באפיק השקעה בניגוד להוראות צו הבנקאות (פיקדונות ללא תנועה), התש"ס- 2000, בכך שלא פעל כדין לאיתור בעלי הפיקדונות בטרם השקעת הכספים שבחשבונם, בכך שלא השקיע את פירות ההשקעה ובכך שגבה מהם עמלות ביתר ולא כדין.

לטענת המבקש, התנהלות הבנק הסבה נזק לבעלי הפיקדונות ללא תנועה, בין היתר, בכך שפיקדונות ללא תנועה הושקעו באג"ח שהניבו תשואה שלילית ובכך שהחשבונות חויבו שלא כדין בתשלום עמלות, בכללן עמלות קנייה ומכירה, עמלות דמי ניהול פיקדון ניירות ערך ועוד.

הצדדים ניהלו בתובענה זו הליך גישור ממושך בפני המגשר עוה"ד ד"ר עמוס גבריאלי בסיומו גובש הסכם פשרה שהוגש לאישור של בית המשפט ביום 07.01.2021.

הסכם הפשרה עודכן, בהסכמה, בעקבות הערות בית המשפט ואושר על ידו ביום 31/07/2022. להרחבה לחץ כאן>>