תביעה יצוגית נגד וואליה טרנספורטיישן ישראל וטלאול קונטקט סנטר

התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
עניינה של התביעה, בשיגור של הודעות טלפוניות מוקלטות לנמענים בתפוצה רחבה, על מנת לפרסם קו נסיעה חדש שמפעילה חברת וואליה מירושלים לבני ברק וחזרה.
לטענת התובע, בשידור דבר הפרסומת הפרו החברות את הוראות סעיף 30א' לחוק התקשורת המכונה גם "חוק הספאם".
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 14 מליון ש"ח.