ראשי/תביעה נגזרת כנגד בעלי השליטה, ה"ה רמי ועדינה לוי והדירקטורים בחברת רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ

תביעה נגזרת כנגד בעלי השליטה, ה"ה רמי ועדינה לוי והדירקטורים בחברת רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ

התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
עניינה של התביעה הינה עסקאות השכירות שבין החברה לבין בעלי השליטה ונושאי המשרה בחברה (מנכ"ל החברה מר רמי לוי ורעייתו גזברית החברה) אשר לא הובאו, ובניגוד לדין לאישור האסיפה הכללית. כיום משכירים בעלי השליטה לחברה 19 מבין 44 הסניפים המופעלים על ידה וזאת בנוסף למחסנים, משרדים וחנויות.
לטענת התובע המדובר במהלך עסקי עקבי, במסגרתו בעלי השליטה מפרים את הוראות הדין, ניצבים במצב של ניגוד עניינים וגוזלים הזדמנויות עסקיות של החברה הציבורית.

מידע נוסף אודות התביעה:

הרשות לניירות ערך החליטה לתמוך עקרונית במימון תביעה נגזרת בעניין רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ

הבטחת פעולתו היעילה והתקינה של שוק ההון, לרבות אמינותו בעיני משקיעים, הינה אחת מהמטרות העיקריות של הרשות לניירות ערך. הרשות לניירות ערך מקיימת פעולות שונות, לרבות פעולות אכיפה מינהליות ופליליות, [...]

לוגו-כלכליסט

בקשה לתביעה נגזרת נגד רמי לוי: מבצע עסקאות בעלי עניין בעשרות מיליוני שקלים בניגוד לדין
08/05/2017

לוגו-דה-מרקר

בעלי מניות תובעים: רמי לוי גבה שכירות עודפת של 62 מיליון שקל מהחברה הציבורית
8/05/2017

הוגשה בקשה לאישור תביעה נגזרת נגד רמי לוי בסך 175 מיליון ש”ח
8/05/2017

לוגו-גלובס

רמי לוי ייצר לעצמו אימפריית נדל"ן ע"י השכרת מבנים לרשת
8/05/2017

תביעה נגזרת נגד רמי לוי: עסקאות בעשרות מיליוני שקלים בניגוד לדין
8/05/2017

2021-02-11T12:24:49+02:00