תביעה נגזרת כנגד ד"ר משה בן שאול והדירקטורים בחברת אילקס מדיקל בע"מ

התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
לטענת התובעים במהלך תקופה הרלוונטית לתביעה (בין השנים 2005 – 2011) משך ד"ר בן שאול, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, סכומי עתק כשכר, מכוח הסכם העסקה שלא אושר כקבוע בחוק.
לטענת התובעים, הסכם העסקה כלל מנגנונים אוטומטיים אשר הביאו במרוצת השנים לניפוח השכר לכדי ממדים לא פרופורציונאליים ולא בכדי לא הובא הסכם זה לאישור.
התביעה מופנית גם כנגד חברי דירקטוריון החברה אשר נשלט של ידי מר בן שאול.
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 33 מיליון ₪ ובמסגרתה מבוקשים סעדים נוספים.