תובענה ייצוגית כנגד אינטרסן (1996) בע"מ ואחרים

בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות.
התביעה ובקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי במחוז מרכז.
התובענה עוסקת בתמצית באי גילוי ו/או הטעיית צרכנים ביחס להימצאות החומר הכימי ביספינול A, בבקבוקי המותג "טוליפ" ו – NUBY העובדה שהחומר עשוי לדלוף למזון ו/או למשקה התינוק וכל הוראות הבטיחות הנובעות מכך. סכום התביעה האישית מגיע כדי 2470 ש"ח וסכום התביעה הכולל לקבוצה כ – 64.5 מיליון ש"ח.