תובענה ייצוגית כנגד בזק בינלאומי

בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות.
התביעה ובקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. התובענה עוסקת בתמצית בגביית יתר בלתי חוקית באמצעות חיוב כפול במס ערך מוסף על שיחות בינלאומיות המתבצעות באמצעות כרטיס SIM-014. סכום התביעה האישית מגיע כדי סך של 110 ש"ח וסכום התביעה הכולל לקבוצה מוערך בסך של 4.65 מליון ש"ח.