תובענה ייצוגית כנגד בזק

בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני ניירות ערך.
התובענה והבקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
התובענה נוגעת להצגת פרטים מטעים בדוחות החברה – אי דיווח על הפחתת רכוש קבוע בשווי של כ – 300 מיליון ₪. היקף התובענה הייצוגית מוערך במסגרת הבקשה בסך של כ – 56.5 מיליון ₪. הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נתמכת בחוות דעת מומחה לעניין חישוב הנזק לתובע הנציג ולקבוצה.