תובענה ייצוגית כנגד בנק מזרחי – טפחות

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בתחום דיני הבנקאות.
התובענה והבקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
התובענה נוגעת לפרמיות ביטוח נכס שנגבו על ידי הבנק מקבוצות הלווים אשר בחרו שלא לערוך את ביטוח הנכס באמצעותו. המבקשים טוענים, כי בתקופה הרלוונטית סדרה של "טעויות" לכאורה הביאו לכך, כי הבנק גבה פרמיות גם מלווים שביטחו עצמם באופן עצמאי. טענה נוספת היא, כי כאשר בחר הבנק לחייב את לוויו באופן כפוי בפרמיות ביטוח נכס, עשה כן בסכומי ביטוח הגבוהים מכפי הנדרשים לצרכיו. היקף התובענה הייצוגית מוערך במסגרת הבקשה בסך של כ – 54 מיליון ש"ח לקבוצת הלווים הראשונה ו – 60 מיליון ש"ח לקבוצת הלווים השנייה (קיימת חפיפה חלקית בין הקבוצות).