תובענה ייצוגית כנגד בנק משכן

בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני הבנקאות.
התובענה נוגעת לעמלה שנגבתה מכלל הקבוצה, לכל הפחות בשנת 2002, תחת הכותרת "דמי ניהול".
היקף התובענה הייצוגית מוערך במסגרת הבקשה בסך של כ – 12.6 מיליון ₪.